2. kadaverový workshop proběhne 4. a 5. března v Bratislavě

28. 2. 2017

Druhý mezinárodní kadaverový workshop pořádá EuroPainClinics ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF Univerzity Komenského v Bratislavě ve dnech 4. a 5. března.  Klíčovým tématem workshopu jsou diagnostické a terapeutické přístupy a pokročilé endoskopické výkony při bolestivých stavech bederní a krční páteře.

Profesionální seminář navazuje na úspěšný loňský první workshop, který se setkal s mimořádným ohlasem a přinesl řadu přínosných podnětů pro klinickou praxi. V letošním roce se v Anatomickém ústavu v Bratislavě setká na třicet evropských lékařů-specialistů na léčbu bolesti a dalších lékařských oborů jako neurologie, revmatologie, neurochirurgie, ortopedie apod. Program dvoudenního workshopu zahrnuje sérii odborných interaktivních přednášek zaměřených na vědecké základy anatomie, patofyziologie a epidemiologii bolestivých stavů a praktický výcvik jednotlivých endoskopických technik. Jako hlavní instruktoři a přednášející se představí dr. Sherdil Nath (Švédsko), dr. Anthony Hammond (Velká Británie), dr. Stefan Hellinger (Německo) a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP (Slovenská republika). V přednáškové části vystoupí dále MUDr. Juraj Mláka, vedoucí lékař EuroPainclinics v Košicích.

Odbornými garanty profesionálního workshopu jsou MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, a doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD., přednostka Anatomického ústavu LF UK v Bratislavě. Workshop je kreditovaný Slovenskou lékařskou komorou (SLK).

cadaver-2nd