Další publikační úspěch našich lékařů: odborný článek v časopise Neurologie pro praxi

12. 4. 2017

Odborný časopis Neurologie pro praxi /Neurológia pre prax zveřejnil ve svém aktuálním vydání přehledový článek MUDr. Michala Venglarčíka, PhD., a kol., který se zabývá problematikou facetových kloubů jako jedním z možných zdrojů bolesti zad. 

“Rádiofrekvenčná denervácia fazetových kĺbov v liečbe low back pain pri lumbálnom fazetovom syndróme”

MUDr. Michal Venglarčík, PhD., MUDr. Juraj Mláka, MUDr. Martin Griger, MUDr. Róbert Tirpák, MUDr. Vlasta Vinklerová, MUDr. Ladislav Kočan, PhD., MUDr. Róbert Rapčan, FIPP

Abstrakt: Fazetové kĺby boli prvýkrát opísané ako možný zdroj bolesti chrbta v roku 1933. Bolesti chrbta sú v súčasnosti najčastejším typom bolesti u človeka. Často sú dôsledkom degeneratívnych zmien na chrbtici vrátane fazetových kĺbov a postihujú značnú časť populácie ešte v produktívnom veku. Na zvyšujúcom sa počte chronických bolestí chrbta sa podieľajú vplyvy psychologické, sociálne aj ekonomické. Intervenčná diagnostika a terapia bolesti chrbta je v porovnaní s ostatnými medicínskymi odbormi ich oveľa mladším súrodencom. Máme tak väčšie možnosti pomôcť pacientom s lumbálnym fazetovým syndrómom efektívnou kauzálnou liečbou.

Celý článek najdete zde

Zdroj – Neurologie pro praxi č. 1/2017: http://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-201701-0008_Radiofrekvencna_denervacia_fazetovych_k_bov_v_liecbe_low_back_pain_pri_lumbalnom_fazetovom_syndrome.php