E-konzultace

Chcete se informovat o možnostech léčby spojené s vaší dlouhodobou bolestí zad? Ušetřete svůj čas a využijte služby E-konzultace z pohodlí vašeho domova.

Vážená paní, vážený pane,

v této sekci můžete využít možnost on-line konzultace se specialisty pracovišť EuroPainClinics. Prostřednictvím služby E-konzultace odešlete, prosím, vyplněný informační formulář, zdravotnickou dokumentaci, kterou máte k dispozici a snímky MRI (magnetické rezonance) páteře, ideálně ne starší 6 měsíců. V co nejkratším čase obdržíte e-mailem doporučení specialistů na miniinvazivní a endoskopickou léčbu k dalšímu postupu pro Vaši optimální léčbu včetně doporučení k návštěvě vybraného zdravotnického zařízení.

E-konzultace je služba, která umožňuje pacientům z pohodlí domova konzultovat svůj zdravotní stav se specialisty pracovišť EuroPainClinics ještě před samotnou návštěvou kliniky, což umožňuje zpřesnit, zrychlit a celkově zefektivnit stanovení konkrétního léčebného plánu. Služba tak šetří váš čas a náklady za návštěvy jiných zdravotnických zařízení, které by bylo nutné jinak v aktuálně fungujícím procesu léčby absolvovat.

Oslovení
Vaše pojišťovna Absolvoval/la jste vážnější operace nebo zranění? Onkologická léčba: Na následném interaktivním obrazci postavy vyznačte Vaši bolest. Nejprve zvolte typ bolesti a následně kliknutím na postavu i místo, kde danou bolest pociťujete. Můžete použít několik typů bolestí a označit několik míst.
Ostrá (Os)
Tupá (Tu)
Bodavá (Bo)
Píchavá (Pí)
Řezavá (Ře)
Pálivá (Pa)
Křečovitá (Kř)
Trhavá (Tr)
Tlaková (Tl)
Svíravá (Sv)
Pulzujíci (Pu)
Jiná (Ji)
panak frontpanak back
Smazat poslední bod
Označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden:
Na číselné ose 0-10 označte průměrnou intenzitu (sílu) bolesti, kterou jste pociťoval/a za poslední týden:
0
  • Žádná bolest
  • Bolest dokážu ignorovat
  • Bolest mi překáží při běžných činnostech
  • Bolest mi překáží v koncentraci
  • Bolest mi překáží při provádění základních potřeb
  • Kvůli bolesti si musím lehnout a odpočívat
Vyzařuje Vám (šíří se) bolest do dolní končetiny?: Doba trvání silné bolesti let - měsíců - týdnů - Doba trvání mírné bolesti let - měsíců - týdnů - Bolest začala: Průběh bolesti: Bolest má nejvyšší intenzitu: Cítíte ztrátu citlivosti v jakékoliv oblasti těla? Cítíte výpadek svalové síly v jakékoliv oblasti těla? Kromě bolesti máte jiné potíže (můžete vybrat i více odpovědí): Prozatím jste užíval/a léky proti bolesti s určitým účinkem: Byl/a jste ošetřován jiným způsobem mimo užívání léků proti bolesti? Užíváte léky na ředění krve, např. Warfarin, či antidiabetika?:

Výsledky lékařských vyšetření

Pro úspěšné nahrání souborů magnetické rezonance je nutné je komprimovat, tj. spojit soubory do jednoho ZIP archivu. V případě, že nevíte jak ZIP archiv vytvořit, ukážeme Vám to v našem minutovém videu.

Výsledky vyšetření magnetické rezonance - MRI (ideální ne starší než 3 měsíce, maximálně však 6 měsíců)
Celková zdravotní zpráva od Vašeho odborného lékaře (neurochirurg, neurolog, ortoped, rehabilitační lékař)
Informace o dalších Vašich zdravotních diagnózách, např. kardiologické potíže, implantovaný kardiostimulátor, hypertenze, hypotenze, poruchy srážlivosti krve, diabetes apod.
Před odesláním E-konzultace je nezbytné:
• Označit bolest a její šíření [ukázat]
• Přiložit alespoň jednu přílohu (MRI, lékařská zpráva, ...) [ukázat] / [nemám žádnou přílohu]

Službu E-konzultace poskytuje společnost EPC Health Invest SE. Tato služba spočívá v předvýběru pacientů vhodných k následnému poskytnutí specializované zdravotní péče v oblasti léčby bolesti u vybraného spolupracujícího poskytovatele zdravotních služeb vystupujícího pod značkou EuroPainClinics. Každý takový poskytovatel je řádně oprávněn k poskytování zdravotních služeb dle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytuje.

Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že poskytované služby slouží ke zvýšení informovanosti pacientů a mají jim poskytnout odborný a nezávislý zdroj informací a doporučení, který v žádném případě nemá a ani nemůže nahradit poskytování zdravotní péče prostřednictvím k tomu řádně oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.

Poskytnuté služby nenahrazují individuální léčebný postup anebo jeho konzultaci vykonanou při osobní prohlídce/návštěvě poskytovatele zdravotní péče. V závislosti na závěru E-konzultace Vám poskytneme pomoc při hledání odborné péče, které je schopna díky bezprostředními kontaktu s pacientem poskytnout účinnější diagnostiku onemocnění.