Epidurální adheziolýza s navigovatelným katetrem pod RTG kontrolou

Pod navigací RTG přístroje s C ramenem se pacientovi zavede speciální vodicí jehla přes přirozený otvor v křížové kosti (hiatus sacralis), otvor, z něhož vychází nervový kořen (intervertebrální foramen), nebo mezi články do epidurálního prostoru. Přes jehlu se následně zavádí měkký navigovatelný katetr s pohyblivou špičkou. Katetr se dokáže velmi cíleně dostat k místu předpokládaného postižení, například k zanícenému míšnímu nervu. Využívá se k podávání léčiv, rozrušování lehčích srůstů a pro diagnostiku míšního kanálu.