Epidurální adheziolýza s pulzní radiofrekvencí (RF) dorsal root ganglion (DRG)

Pro výkon jednorázové neuromodulační léčby nervové tkáně pulzní radiofrekvencí u pacientů s chronickou radikulární (kořenovou) bolestí zad je využívána technologická novinka – navigovatelný radiofrekvenční katetr EPI NAVIGATOR CATH FLEX se zaváděcí jehlou a jednopólovým vodicím drátem. Metoda pulzní RF léčby spočívá v aplikaci mírného tepla (cca 42 °C) a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – dorsal root ganglion, resp. místu vstupu či výstupu kořenového nervu. Působením tepla a elektromagnetického pole dojde k znecitlivění drážděného nervu a k přerušení bolesti či ovlivnění vnímání její intenzity. Hlavními přednostmi katetru Epi Navigator Cath Flex jsou flexibilita a možnost navigování, které umožňují jeho přesné zavedení do požadované anatomické lokalizace. Do epidurálního prostoru se katétr zavádí přes hiatus sacralis, přirozený anatomický otvor v oblasti křížové kosti. Výkon probíhá pod permanentní rentgenologickou kontrolou. Katetr Epi Navigator Cath Flex umožňuje zároveň prostřednictvím infuzního systému aplikaci léčiva k místu bolesti.