Exkluzivní licence pro klinický výzkum EuroPainClinics

27. 1. 2017

Pracoviště EuroPainClinics, na kterých probíhá klinický výzkum endoskopického výkonu epiduroskopie (studie EPCS II), používají od ledna 2017 nový speciální 5-stupňový dotazník mapující zdravotní stav pacientů, resp. účastníků studie.

Klinický výzkum EuroPainClinics získal exkluzivní licenci na aplikaci zdravotního dotazníku v praxi od renomované nizozemské společnosti EuroQool Association Group, která zastřešuje síť více než 75 výzkumných center po celém světě.

Zdravotní dotazník EQ-5D-5L je standardizovaným nástrojem sloužícím jako měřítko zdravotního stavu pacienta v pěti dimenzích na pěti úrovních vnímání závažnosti zdravotních problémů od bezproblematického po extrémní stupeň. Pacienti hodnotí svůj zdravotní stav přímo v den vyplňování dotazníku celkem pět parametrů (pohyblivost, sebeobsluha, svůj stav při výkonu obvyklých činností jako práce, studium, koníčky, dále bolest/obtíže a stav úzkosti či depresí). Aktuální zdravotní stav, resp. jak se právě cítí po zdravotní stránce, zaznamenávají na stupnici ve škále od 0 až 100.

Cílem dotazníku je objektivní zhodnocení daných parametrů pro výzkum kvality života pacientů v různých populacích. Výsledky výzkumu mohou sloužit pro odhad dopadu zdravotnických intervencí na kvalitu života pacienta v řadě aspektů, např. v kontextu ekonomických zhodnocení.

EQ5D

 

 

EQ-5D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. zdroj: EuroQool Association Group