Fyzioterapeutické dny Björna Aasy proběhly v Bratislavě

28. 9. 2017

V rámci komplexního přístupu při léčbě bolesti uspořádal EuroPainClinics ve spolupráci s renomovaným švédským specialistou tzv. Fyzioterapeutické dny Björna Aasy, které proběhly ve dnech 23. a 24. září, tentokrát v prostorách specializovaného pracoviště EuroPainClinics v Bratislavě. Diagnostiku pohybového aparátu a fyzioterapeutické doporučení včetně ukázek a nácviku rehabilitačních cviků podstoupilo osmnáct pacientů s různými stupni pohybových obtíží. Konzultace u Björna Aasy svědčí o stále stoupajícím zájmu pacientů a další fyzioterapeutické dny jsou plánovány. Bližší informace o možnosti vyšetření získají zájemci při návštěvě pracoviště EuroPainClinics.

Aasa BjornBjörn Aasa, MaSci, RPT, je certifikovaný fyzioterapeut se specializací na bolest pohybového aparátu. V oboru fyzioterapie získal titul Master of Science na univerzitě v Umeå. V rámci doktorandského studia se jako člen univerzitního výzkumného týmu podílí na řadě vědeckých projektů a klinických studií, např. na téma rehabilitace pacientů s nociceptivní mechanickou bolestí dolní části zad, důležitosti motorické kontroly a kontroly pohybu při vyhodnocování a rehabilitaci u pacientů s poruchami pohybového aparátu či vztahem mezi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletální bolestí. V roce 2015 získal cenu “JOSPT 2015 Excellence in Research” odborného časopisu Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy v kategorii vědeckých ocenění. Dlouhodobě se věnuje výuce manuální ortopedické terapie a poruch pohybového aparátu. V letech 2009 až 2015 byl prezidentem švédské organizace Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation.