Léčba chronické kořenové bolesti zad v novém videu

21. 12. 2016

U pacientů s chronickou kořenovou (radikulární) bolestí zad se provádí terapeutický výkon epidurální adheziolýza s pulzní radiofrekvencí také s pomocí technologické novinky – navigovatelného radiofrekvenčního katetru Epi Navigator Cath Flex. Nové edukační video přibližuje průběh a výhody výkonu.

Zdrojem této bolesti je dorsal root ganglion, resp. místo vstupu či výstupu kořenového nervu.K postiženému míšnímu nervu se vodicí elektrodou katetru za mírné teploty (přibližně 42°C) přivádí elektrický proud. Působením elektromagnetického pole a aplikací radiofrekvenčních pulzů dochází následně k přerušení vnímání bolestivých podnětů. Katetr se zavádí přes hiatus sacralis, přirozený anatomický otvor v křížové kosti. Zákrok pulzní radiofrekvencí se provádí ambulantně, délka trvání výkonu je cca 30 minut. Celý výkon probíhá pod permanentní kontrolou rentgenu. Katetr Epi Navigátor umožňuje léčbu dvojím způsobem – pulzní radiofrekvencí a aplikací léčiva infuzním systémem k místu bolesti. MUDr. Robert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics, uvádí: „Výhodou Epi Navigatoru je, že ako jednorázovú neuromodulačnú liečbu vo forme pulznej radiofrekvencie je možné ho použiť pri ošetrení niekolko štruktúr súčasne v rôznych úrovniach. V podstate je tak možné aj multilevelové aj obojstranné ošetrenie nervových štruktúr  v  jednom sedení, čo je pre pacienta často výhodné.“ Výsledky léčby pulzní radiofrekvencí mají dlouhodobý charakter, v případě potřeby je možné výkon opakovat či přistoupit k další metodě trvalejšího rázu.

Nové video o výkonu Epidurální adheziolýza s pulzní radiofrekvencí můžete zhlédnout na našem Youtube kanálu!

epinavigator-cz