MUDr. Ladislav Kočan, PhD., Clinical Research Manager EuroPainClinics

19. 7. 2017

V současné době probíhá na 7 pracovištích (v Praze a ve Slovenské republice) pět klinických studií EuroPainClinics, které jsou zaregistrovány v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a zaměřují se na přínosy těchto metod a technik: periradikulární terapie (PRT), epiduroskopie, Disc FX, radiofrekvenční termoablace a endoskopická diskektomie. Komplexní agendu a průběh studií včetně jejich designování, implementace do praxe a jejich vyhodnocování řídí MUDr. Ladislav Kočan, PhD. Jeho profesní profil můžete zhlédnout na našich webových stránkách zde

Laco