MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP, vystoupil na vědecké schůzi lékařů ve Vranove nad Topľou

02. 10. 2017

28. září se v prostorách Vranovské nemocnice, a.s., uskutečnila vědecká pracovní schůze lékařů. Na pozvání primářky neurologického oddělení vranovské nemocnice MUDr. Lenky Dudášové Lidíkové vystoupil v rámci prezentačního bloku MUDr. Róbert Rapčan, MBA, FIPP. Více než čtyřicet lékařů specializací neurologie, interní a všeobecné medicíny si se zájmem vyslechlo informace na téma endoskopických výkonů v intervenční algeziologii se zaměřením na endoskopické odstranění výhřezů plotének a epiduroskopii a využilo možnosti následné diskuse k nastolené problematice. Akreditovanou akci pro odbornou veřejnost uspořádala Slovenská lékařská společnost společně se Spolkem lékařů ve Vranově nad Topľou, SRLK Vranov nad Topľou  a vranovskou nemocnicí.

rozhovor_1