Nové mezinárodní webové stránky www.epc1.eu přibližují léčbu bolesti zad v EuroPainClinics pacientům z celého světa

02. 6. 2016

Od června jsou aktuálně spuštěny nové interaktivní webové stránky jako mezinárodní zdroj online informací o metodách a možnostech léčby chronické bolesti zad na pracovištích EuroPainClinics.

Webové stránky www.epc1.eu nabízí souhrnné informace o problematice bolesti zad a možnostech její léčby. Snadná navigace umožňuje rychlou orientaci v jednotlivých sekcích a kapitolách. K dispozici je řada on-line nástrojů, které zahraničním zájemcům o léčbu umožňují přímé oslovení pracoviště a následnou individuální komunikaci s lékařským specialistou.

Spektrum poskytovaných diagnostických, miniinvazivních a endoskopických výkonů shrnuje sekce Medical Procedures. Zde má pacient možnost zhlédnout průběh jednotlivých zákroků v doprovodných animačních videích. Součástí sekce je přehled technologického přístrojového vybavení a instrumentaria, samostatná část je věnována MRI vyšetření.

Stěžejní informace o léčbě v EuroPainClinics obsahuje hlavní sekce Treatment Guide. Podrobný návod provádí pacienta „krok za krokem“ na cestě od prvního kontaktu prostřednictvím online formuláře přes videokonzultaci se specialistou až po on-line objednávku léčebného výkonu. Další podsekce seznamují pacienty detailně s celkovým procesem jeho léčby – jak probíhá první návštěva specializovaného pracoviště, operační den, co vše zahrnuje pooperační režim a období rekonvalescence či kterých doplňkových služeb je možno při léčebném pobytu využít, a přináší zároveň celou řadu praktických doporučení.

Bližší informace a kontakty na jednotlivá partnerská a spolupracující pracoviště EuroPainClinics a nabízí sekce Clinics. Zde je také možnost seznámit se s celým týmem EuroPainClinics a misí společnosti v podsekci About Us.

Úvod webových stránek otevírá sekce Medical Experts, která představuje špičkové specialisty na intervenční léčbu bolesti a lídry EuroPainClinics. MUDr. Robert Rapčan, FIPP, dr. Michael Hess, dr. Lars Walén a dr. Anthony Hammond jsou jako renomované osobnosti evropské i světové medicíny garancí špičkové léčby partnerských pracovišť EuroPainClinics.

Webové stránky www.epc1.eu jsou spuštěny v anglickém jazyce, další jazykové mutace budou postupně realizovány v průběhu roku 2016.