Přínosy epiduroskopie zkoumá klinická studie EuroPainClinics

25. 1. 2017

Znalostní platforma EuroPainClinics aplikovaná v lékařské praxi je základním pilířem výzkumné a vědecké činnosti, kterou EuroPainClinics realizuje na partnerských pracovištích prostřednictvím klinických studií. Přínosem léčebné metody epiduroskopie se zabývá EuroPainClinics Study II, jedna z aktuálně pěti registrovaných studií.

Studie EuroPainClinics Study II zkoumá přínos epiduroskopie u pacientů s bolestí zad, kteří prodělali jednu či více operací páteře s tzv. syndromem selhání chirurgické léčby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zaměřuje se na sledování dlouhodobé úlevy od bolesti a zlepšení kvality života pacientů. Je koncipována jako multicentrická, dvojitě zaslepená, randomizovaná studie porovnávající dva metodické postupy léčby. U jedné skupiny pacientů byla epiduroskopie provedena metodou mechanické lýzy (odstranění) fibrózních srůstů. U druhé skupiny pacientů bylo zároveň s mechanickou lýzou srůstů aplikováno léčivo (kortikoidy) se záměrem zkoumání efektu léčiva, který doposud nebyl v žádných klinických studiích potvrzen.

Studie EPCS II globálně a objektivně zkoumá konkrétní parametry jako klinický stav pacientů, stupeň bolestivosti na tzv. vizuální škále bolesti (VAS), míru užívání léků a hodnotu kvality života pacientů dle tzv. Oswestry dotazníku a EQ-5D-5L dotazníku. Sledování pacientů probíhá ve třech časových intervalech (jedno vyšetření před výkonem a dvě vyšetření po výkonu s odstupem šesti a dvanácti měsíců). Výsledky statistické analýzy studie EPCS připravuje EuroPainClinics ke zveřejnění v květnu 2017.

organigram_EPCII-cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.: diagram studie EPCS II, zdroj: EuroPainClinics

Klinické studie EuroPainClinics probíhají anonymně. Systematicky shromažďují a analyzují data pacientů podstupujících zkoumané výkony. Jejich cílem je srovnání s daty dalších intervenčních pracovišť a vědecký přínos poznatků pro zkvalitňování léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech EBM (evidence-based medicine). Studie jsou zaregistrovány v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.