Webové stránky EuroPainClinics v novém!

31. 5. 2017

Jak jste si mohli povšimnout, webové stránky www.europainclinics.cz prošly novou vizuální úpravou, která se vyznačuje především přehledností a snadnou orientací při hledání potřebných informací. Na úvodní straně – homepage – najdete vše podstatné, co vás o EuroPainClinics a léčbě bolesti zad může zajímat.

Novinkou, na kterou Vás rádi upozorňujeme,  je rozdělení dvou klíčových oblastí specializace EuroPainClinics, které jsou jádrem naší činnosti, přímo na hlavní straně homepage.
V sekci Endoscopic center (specializovaná klinická pracoviště EuroPainClinics) najdete kompletní portfolio námi poskytovaných diagnostických, miniinvazivních a endoskopických výkonů, které jsou doplněny animačními videy z průběhu zákroků, a základní charakteristiku precizní diagnostiky páteře.
Sekce Stim center (diagnostická centra EuroPainClinics pro implantaci neurostimulátoru) je určena pacientům s těžkou chronickou bolestí, kteří prošli standardní léčbou bolesti bez efektu úlevy od bolesti a zajímají se o léčbu neurostimulátorem. Zde nabízíme pohodlnou on-line příležitost prvního kontaktu prostřednictvím bezplatné e-konzultace, na jejímž základě naši specialisté vyhodnotí, zda je zájemce vhodným kandidátem pro neurostimulátor.
Praktické informace o léčbě v EPC včetně ceníků obsahuje nová sekce Pro pacienty.

 website epc