Chronická bolest zad – Bederní páteř

Bolest vycházející z meziobratlových kloubů

Bolest vychází z dolní části zad a může vyzařovat do hýždí, třísel a nohou, obvykle po koleno. Bolest je tupá, hluboká, mnohdy těžko popsatelná. Záklon a boční náklon ji zhoršují, obvykle není problém s předklonem. Příznaky se zhoršují při delším sezení nebo stání, mírná námaha může bolest zlepšit. Poměrně typická je ranní ztuhlost a bolesti po stranách zad, které mohou být doprovázené svalovými spazmy.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně meziobratlové (facetové) klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních ramének. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů. Pokud po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k radiofrekvenční léčbě s delším efektem – tzv. radiofrekvenční ablaci. Při tomto zákroku se jedná o aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálních ramének

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Ploténka dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřní jádro, jako je sezení, předklon, kašel nebo kýchání. Diskogenní bolest může doprovázet bolest nohou, způsobená drážděním okolních nervů, především při sezení, vstávání nebo chůzi. Bolest zad je všeobecně trvalá, každodenní, na rozdíl od kořenové bolesti, která je proměnlivá.

K potvrzení diagnózy se používá diagnostický výkon zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat u pacienta bolest. Následně je poté možné přistoupit k miniinvazivnímu endoskopickému výkonu s využitím radiofrekvence.

Diagnostické zákroky:
Provokační diskografie

Terapeutické zákroky:
Perkutánní endoskopické ošetření ploténky
Tepelná radiofrekvence páteře
Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epirudálním prostoru

Bolest vycházející z kořenových nervů

Bolest z kořenových nervů v oblasti bederní páteře se projevuje zejména vystřelováním do dolní končetiny v jednom či více “spádových oblastech” nervů. Označuje se jako kořenová (radikulární) bolest, která provází tzv. kořenový (radikulární) syndrom. Tento syndrom způsobuje útlak nebo mechanické poškození nervového kořene, nejčastěji v důsledku výhřezu meziobratlové ploténky nebo zúžení epidurálního prostoru. Nejčastěji je kořenový syndrom spojen s oblastí obratlů L3-S1. Bolest zad je lokalizovaná mezi posledními žebry a nad sedacím svalem. Běžná je i bolest zad a nohou, v případě lidového označení „ischias“ je bolest nohou větší než bolest zad. Mezi léčebné možnosti patří diagnosticko-prognostický výkon, resp. cílená injekční aplikace léčiva do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu pod precizní kontrolou RTG mobilního C-ramene. V případě potřeby další terapie využíváme širokou škálu miniinvazivních a endoskopických výkonů.

Diagnostické zákroky:
Kořenová blokáda pod RTG kontrolou

Terapeutické zákroky:
Pulzní radiofrekvence páteře
Radiofrekvenční modulace s podáním léčiva do epidurálního prostoru|
Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánní odstranění fragmentu meziobratlové ploténky
Epirudoskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru

Bolest vycházející ze sakroiliakálního kloubu

Častou problematikou je bolest dolní části zad vycházející ze sakroiliakálního kloubu neboli SI kloubu, lidově „esíčka“. Tento kloub spojuje kost křížovou s kostí pánevní. Bolest se zvýrazňuje při sezení, předklonu nebo při delším sezení v autě jako spolujezdec, vestoje a při chůzi dochází k jejímu zmírnění. Nejčastěji je lokalizována v zadní části kloubu a ve střední části hýždí a může vyzařovat do třísel, zadní části stehna a někdy až pod koleno. Bývá vyvolána zvednutím těžkého předmětu v pootočené poloze nebo při špatném stoupnutí na obrubník.

Pro potvrzení této bolesti se aplikuje do kloubu injekce znecitlivujícího a protizánětlivého léku. Léčebnou metodou je radiofrekvenční ablace nervu zásobujícího kloub.

Diagnostické zákroky:
Blokáda SI kloubu

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře