Chronická bolest zad – Hrudní páteř

Bolest vycházející z meziobratlových kloubů

Bolest je lokalizovaná v horní a střední části zad s možným šířením do hrudníku nebo žeber. Je tupá, hluboká, těžko se popisuje. Předklon, např. při zavazování tkaniček u bot, ji zhoršuje. Poměrně typická je ranní ztuhlost a bolesti po stranách zad, které mohou být provázeny i svalovými spazmy.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně meziobratlové neboli facetové klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních ramének. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů. Pokud po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k radiofrekvenční tepelné léčbě s delším efektem – radiofrekvenční ablaci. Při tomto zákroku se jedná aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálních ramének

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Ploténka dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřní jádro, jako je sezení, předklon, kašel nebo kýchání. Diskogenní bolest může doprovázet bolest nohou, způsobená drážděním okolních nervů, především při sezení, vstávání nebo chůzi. Bolest zad je všeobecně trvalá, každodenní, na rozdíl od kořenové bolesti, která je proměnlivá.

K potvrzení diagnózy se používá diagnostický výkon zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat u pacienta bolest. Následně je potom možné použít nitrodiskovou elektrotepelnou léčbu, t. j. aplikaci tepla pomocí speciální jehly do tkáně postiženého disku.

Diagnostické zákroky:
Provokační diskografie

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře

Bolest způsobená drážděním nervových kořenů

Bolest z kořenových nervů v oblasti bederní páteře se projevuje zejména vystřelováním do dolní končetiny v jedné či více “spádových oblastech” nervů. Označuje se jako kořenová (radikulární) bolest, která provází tzv. kořenový (radikulární) syndrom. Tento syndrom způsobuje útlak nebo mechanické poškození nervového kořene, nejčastěji v důsledku výhřezu meziobratlové ploténky nebo zúžení epidurálního prostoru. Nejčastěji je kořenový syndrom spojen s oblastí obratlů L3-S1. Bolest zad je lokalizovaná mezi posledními žebry a nad sedacím svalem. Běžná je i bolest zad a nohou, v případě lidového označení „ischias“ je bolest nohou větší než bolest zad. Mezi léčebné možnosti patří diagnosticko-prognostický výkon, resp. cílená injekční aplikace léčiva do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu pod precizní kontrolou RTG mobilního C-ramene. V případě potřeby další terapie využíváme širokou škálu miniinvazivních a endoskopických výkonů.

Diagnostické zákroky:
Kořenová blokáda pod RTG kontrolou

Terapeutické zákroky:
Pulzní radiofrekvence páteře
Radiofrekvenční modulace s podáním léčiva do epidurálního prostoru
Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánní odstranění fragmentu meziobratlové ploténky
Epirudoskopicky asistovaná adheziolýza v epidurálním prostoru