Chronická bolest zad – Krční páteř

Bolest vycházející z meziobratlových kloubů

Meziobratlové (facetové) klouby jsou malé klouby spojující obratle. Díky nim se naše páteř může naklánět a ohýbat. Symptomy vycházející z meziobratlových kloubů krční páteře zahrnují bolest v oblasti krku, bolest hlavy, bolest ramene, nad lopatkou a v lopatce a taktéž bolest horní končetiny. Dochází ke snížené pohyblivosti krku, bolest se zhoršuje při záklonu hlavy a mírně zlepšuje při předklonu.

Aby bylo možno potvrdit, že zdrojem bolesti jsou skutečně meziobratlové klouby, je nutné provést tzv. diagnostickou blokádu mediálních větví nervových kořenů, které inervují meziobratlové klouby. Jedná se o podání znecitlivujícího léku do blízkosti těchto nervů pod precizní kontrolou RTG s C-ramenem. Pokud po tomto zákroku dojde k výraznému zmírnění bolesti, je možno přistoupit k radiofrekvenční léčbě s delším efektem (resp. radiofrekvenční ablaci těchto nervů). Při tomto zákroku se jedná o aplikaci tepla na příslušné nervy, čímž se přeruší jejich schopnost vést bolestivé podněty do mozku.

Diagnostické zákroky:
Blokáda mediálních ramének

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře

Bolest vycházející z ploténky

Meziobratlové ploténky neboli disky jsou pružné podložky, které se nacházejí mezi jednotlivými obratli. Ploténka dovoluje páteři ohýbat se a rotovat. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Bolest vycházející z ploténky je typicky spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřní jádro, jako je dlouhé sezení, zejména pak sezení v dlouhodobém předklonu. Časté změny poloh mohou částečně způsobovat úlevu.

Na potvrzení diagnózy se používá diagnosticko-prognostický výkon zvaný provokační diskografie. Jedná se o podání kontrastní látky do nitra postiženého disku, čímž dojde k zobrazení struktury disku a zároveň je tím možno vyprovokovat u pacienta bolest. Následně je potom možné použít nitrodiskovou elektrotepelnou léčbu, t. j. aplikaci tepla pomocí speciální jehly do tkáně postiženého disku.

Diagnostické zákroky:
Provokační diskografie

Terapeutické zákroky:
Tepelná radiofrekvence páteře

Bolest způsobená drážděním nervových kořenů

Bolest lokalizovaná v oblasti paží pochází z krčních nervů. Bolest dále může přecházet přes ramena až do oblasti prstů, přičemž kombinace bolesti krku a paží nebývají neobvyklé. Mezi léčebné možnosti patří injekce do epidurálního prostoru v oblasti postižených nervů nebo cílená injekce do kanálu ke konkrétnímu postiženému nervu. Další možností léčby je pulzní radiofrekvenční léčba – aplikace mírného tepla a přerušovaného elektrického proudu.

Diagnostické zákroky:
Kořenová blokáda pod RTG kontrolou

Terapeutické zákroky:
Pulzní radiofrekvence páteře