Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů

Pracoviště EuroPainClinics v rámci komplexního léčebného plánu poskytují speciální funkční stabilizační cvičení “Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů”, které se zabývá léčbou bolesti vycházející z vad pohybových stereotypů neboli vzorců určujících náš pohyb.

Unikátní terapie se zaměřuje na pohyb a jeho poruchy jako příčinu bolesti. Terapii vykonává renomovaný švédský specialista na léčbu pohybových poruch a myoskeletální medicínu Björn Aasa, MaSci., RPT.

Co je principem terapie?

Terapie “Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů “ vychází ze světově respektované vědecké a klinicky prokázané metody analýzy tzv. systému postižení pohybového systému (MSI, Movement System Impairment) při které je speciální diagnostikou zaměřeno na pohyb, který způsobuje bolest spíše než určitý patologicko-anatomický problém.

Každá terapie je unikátní, přizpůsobená jedinečnému profilu pacienta.

Jak terapie probíhá

 • Terapii předchází vždy vyšetření na pracovišti EuroPainClinics na základě doporučení specialisty na neurointervenční a endoskopickou léčbu zad
 • Terapii zahajuje specialista odběrem anamnézy a vyhodnocením výsledků zobrazovacích metod (MRI)
 • Terapie zahrnuje sérii manuálních diagnostických vyšetření, na jejich základě stanoví specialista cviky ke konkrétním zdravotním obtížím.
 • Pacient obdrží po ukončení terapie USB klíč s nahranými cviky pro domácí cvičení dle doporučení specialisty. Pro dosažení co nejvyššího efektu terapie doporučujeme věnovat svůj čas pravidelnému cvičení a důslednému provádění cviků podle specialistou doporučených opakování.  

Co je cílem terapie

 • Vyhledání a zkoumání souvislosti mezi aktuálním pohybovým postižením a každodenním životem pacienta.
 • Zjištění příčin a důsledků vlastní poruchy pohybu, identifikace a náprava vadných pohybových vzorců a funkčních poruch a kosterní a svalové nerovnováhy.
 • Stanovení optimální léčby pro úlevu od bolesti
 • Edukace pacienta, jak zvládnout a usměrňovat svoji dysfunkci kdykoliv při autoterapii tak, aby bolest byla pod kontrolou a funkčnost pohybu byla obnovena do stavu, který se blíží co nejvíce „normálu“

Björn Aasa, MSc., RPT

 • Mezinárodní specialista v oblasti myoskeletální medicíny, přední klinický pracovník a pedagog, který se po několik desítek let věnuje výuce manuální ortopedické terapie a poruch pohybového aparátu na základě metody tzv. syndromu postižení pohybového systému MSI (Mouvement System Impairement) a jako jeden z několika mála pedagogů vyučuje metodu MSI v Evropě.
 • Spoluvlastník prestižní kliniky Norrlandskliniken v severošvédském městě Umeå.
 • Renomovaný klinický výzkumník a autor řady odborných publikací. Podílí se na řadě vědeckých projektů a klinických studií, např. na téma rehabilitace pacientů s nociceptivní mechanickou bolestí dolní části zad, souvislosti motorické kontroly a kontroly pohybu při vyhodnocování a rehabilitaci u pacientů s poruchami pohybového aparátu či vztahem mezi fyzickou aktivitou a kapacitou a muskuloskeletální bolestí.
 • Držitel ceny “JOSPT 2015 Excellence in Research” odborného časopisu Journal of Ortopaedic and Sports Physical Therapy v kategorii vědeckých ocenění.
 • Prezident švédské organizace Swedish Orthopaedic Manual Therapy Organisation v letech 2009 až 2015.

Jak se na terapii můžete objednat?

Doporučení na terapii provádí specialisté na neurointervenční a endoskopickou léčbu zad a je podmíněno vstupním vyšetřením na pracovištích EuroPainClinics.

Nejčastější otázky

Trápí mě dlouhodobá bolest a terapie mě zaujala, hradí vyšetření pojišťovna?
Speciální terapie “Bjorn Aasa, MaSci., RPT, “Diagnostika a léčba poruch pohybových stereotypů” není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Je možné objednat se na terapii u švédského specialisty vícekrát?
V případě vašeho zájmu je samozřejmě možné objednat si více terapií podle vašeho aktuálního zdravotního stavu a potřeby.

Na koho se mohu obrátit, pokud bude potřeba, v souvislosti s mým zdravotním stavem, v období, kdy nebudou probíhat terapie u švédského specialisty?
Na pracovištích EuroPainClinics jsou vám k dispozici vaši lékaři-specialisté na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, kteří jsou na základě komplexního léčebného plánu určeného při vstupním vyšetřením a zahrnující tuto speciální terapii kdykoliv připraveni provést zhodnocení vašeho aktuálního zdravotního stavu a stanovit další kroky ve vaší léčbě.

Neovládám dobře cizí jazyky, obávám se, že nebudu při vyšetření rozumět?
Jazykové bariéry se nemusíte obávat, tlumočení je zajištěno.

Jak dlouho dopředu je nutné se objednat?
Vzhledem k limitovanému počtu míst doporučujeme objednat se co možná nejdříve. Aktuální počet volných míst vám sdělí na pracovišti EuroPainClinics.

Co si musím vzít s sebou na vyšetření?
Na vstupní vyšetření do EuroPainClinics, dle kterého obdržíte doporučení na speciální terapii, vezměte prosím s sebou výsledky vyšetření MRI (RTG nebo CT) na CD nosiči.
Rádi bychom vás upozornili, že terapie zahrnuje sérii manuálních diagnostických vyšetření, kde je nutné zůstat pouze ve spodním oblečení. Doporučujeme proto pohodlný oděv pro váš komfortní pocit. Zaručujeme 100% diskrétnost a soukromí.

Mohu podstoupit vyšetření, pokud jsem těhotná?
Obecně vzato těhotenství není překážkou k vyšetření a terapii, doporučujeme však nejprve konzultovat váš stav při objednání na vstupní konzultaci s lékařem.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace