Chronická bolest zad

Bolest zad má řadu příčin a příznaků. Pokud je doba jejího trvání delší než tři měsíce, hovoříme o chronické bolesti.

Klinické projevy chronické bolesti zad, jako jsou silné blokády zad, bolesti v bederní oblasti páteře s vyzařující bolestí do končetin, porucha až ztráta citlivosti nebo celkové hybnosti, či bolesti zad, které přetrvávají po již absolvované operaci, poukazují na významné změny, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu života.

S bolestí zad se setká prakticky každý člověk – statisticky se alespoň jedenkrát v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Bolest zad v důsledku degenerativního onemocnění páteře, jehož změny mohou být patrné již mezi 30. až 40. rokem věku, patologické změny na páteři v důsledku úrazu nebo po operaci jsou vždy jasným signálem pro vyhledání specialisty.

Chronická bolest zad zasahuje do řady oblastí života člověka, limituje ho v jeho životní i pracovní výkonnosti a může mít také negativní dopad na rodinné a společenské soužití. Lidé s dlouhodobou bolestí zad ohrožuje psychická nepohoda a emocionální nestabilita, trpí depresemi, úzkostmi, často se stávají závislými na užívání léků.

Cílem naší léčby je zmírnit, zredukovat a kontrolovat bolest s efektem úlevy od bolesti, která vede ke snížení spotřeby užívaných léků a umožňuje navrátit se opět do aktivního života.