Miniinvazivní a endoskopické výkony

Pod odborným dohledem zkušených mezinárodně certifikovaných FIPP specialistů  jsou na Klinice miniinvazivní a endoskopické léčby zad poskytovány unikátní miniinvazivní a endoskopické výkony. Jedná se o perkutánní endoskopické výkony pod kontrolou RTG a videonavigace.

Miniinvazivní výkony se provádějí pod kontrolou RTG, endoskopické výkony pod kontrolou  kamery a RTG. Předností miniinvazivního a endoskopického zákroku je zejména jeho šetrnost. Pracovní místo pro výkon (zavedení kamery a nástrojů) se vytváří pouze jedno, o velikosti 8 až 10 mm. Řez se po ukončení výkonu zašije 1–2 stehy. Pacient leží v průběhu zákroku na břiše a je v lokální, lehké (sedaci), eventuálně v celkové anestezii. Délka výkonu se pohybuje podle typu od 30 do 90 minut. Výkony se provádějí bez nutnosti hospitalizace, pacient se po zákroku a doporučené době odpočinku na lůžku (většinou po dobu 120 minut) navrací v doprovodu do svého domova.

Miniinvazivní výkony přinášejí pacientovi v porovnání s klasickými operacemi dle ISMISS1 významné výhody.

  • NIŽŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ NERVŮ
  • MENŠÍ TVORBA EPIDURÁLNÍ FIBRÓZY
  • RYCHLEJŠÍ REKONVALESCENCE A NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
  • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCÍ
  • MENŠÍ CHIRURGICKÝ ŘEZ A CHIRURGICKÉ TRAUMA

Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). V tomto kontextu zastáváme postoj, že

  • ne pro každého pacienta je tento typ léčby vhodný,
  • ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti,
  • ne u každého pacienta znamená miniinvazivní výkon lepší přístup.

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com