Neuromodulační léčba

V rámci poskytování uceleného systému miniinvazivní a endoskopické léčby zad zpřístupňujeme pacientům v České republice neuromodulační léčbu. Tato léčba patří k nejmodernějším léčebným přístupům současné medicíny při léčbě chronické bolesti a těžkých bolestivých stavů, kdy standardní léčba selhává, případně má vedlejší nežádoucí důsledky, nebo kdy všechny dostupné léčebné prostředky byly bez účinku vyčerpány.

Jednou z nejčastějších metod je neurostimulace Spinal Cord Stimulation (SCS), která spočívá ve stimulaci míchy a zadních míšních provazců. Do epidurálního prostoru je zaveden neurostimulátor, jehož slabé elektrické impulzy zabraňují přenosu informace o bolesti do mozku. Tím dochází ke snížení vnímání intenzity bolesti.

Pracoviště EuroPainClinics působí jako specializovaná centra diagnostiky k indikaci neurostimulátoru SCS a spolupracují při jeho zavedení s fakultními nemocnicemi v České republice.

Hlavními indikacemi pro SCS neurostimulaci jsou:

 • radikulární syndrom či radikulopatie
 • přetrvávají bolest v důsledku selhání chirurgické léčby (FBSS, failed back surgery syndrom)
 • komplexní regionální bolestivý syndrom typu I a II
 • další typy bolesti jako ischemická (angina pectoris), periferní či komplikovaná viscerální bolest aj.

Pacient s neurostimulátorem by se měl v co největší míře vrátit ke každodenním činnostem, oblíbeným aktivitám i do pracovního procesu. Tak jako u všech metod, není vždy dosažena 100% úleva od bolesti a ne každému pacientovi neurostimulátor vyhovuje. Myslíme si však, že každé i nepatrné zlepšení bolesti je pro vás důležité.

Pro vás jako pacienta je podstatné, že neurostimulátory jsou mnoho let s úspěchem využívány v celém světě u pacientů:

 • s těžkou dlouhodobou bolestí zad bez jasné příčiny
 • po opakovaných operacích páteře
 • s neřešitelnou bolestí ruky nebo nohy

Pokud si myslíte, že váš život ovlivňuje neustupující bolest a absolvovali jste různé typy léčby bez očekávané úlevy od bolesti, položte si následující otázky:

 • Cvičili ste?
 • Chodili jste na fyziorehabilitaci?
 • Dlouhodobě užíváte léky?
 • Prováděli Vám “opich” páteře?
 • Operovali Vám minimálně jedenkrát páteř?
 • Máte pocit nežádoucích projevů ze současné léčby?

Odpověděli jste ANO a máte zájem informovat se o dalších možnostech léčby vaší bolesti? Využijte on-line službu E-konzultace se specialisty pracovišť EuroPainClinics a získejte rychlé doporučení k dalšímu postupu pro vaši optimální léčbu!

Vyplnit formulář E-konzultace