O EuroPainClinics

„Naší filozofií je komplexnost nabídky při poskytnutí rychlé, maximálně šetrné a efektivní léčby. Ucelený a originální koncept zdravotní péče, který poskytujeme, je významným mezníkem nového přístupu k léčbě chronické bolesti zad. Přinášíme inovativní, vědecky ověřené metody a techniky reflektující aktuální světové trendy v léčbě kořenové bolesti zad a těší nás, že umožňujeme širokou dostupnost této unikátní léčby pacientům v České republice. Klinické standardy pro miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad aplikované do praxe na našich pracovištích v systému řízené péče jsou garancí nejvyšší kvality poskytované léčby a péče o pacienty, které umožňují vést opět co nejvíce aktivní a plnohodnotný život.

Vážíme si důvěry pacientů, kterou v nás vkládají a která je jedním z rozhodujících aspektů úspěšné léčby.”

MUDr. Miroslav Buriánek, MBA
předseda představenstva EPC Health Invest SE

 

Naše Mise

„Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života.”

EuroPainClinics je značka reprezentující síť nezávislých klinických pracovišť specializujících se na mininvazivní a endoskopickou léčbu zad a poskytování zdravotní péče podle příslušných právních předpisů země, v níž své služby poskytují. V současné době provozují svou činnost pod značkou EuroPainClinics klinická pracoviště v České a Slovenské republice, Švédsku a dále spolupracující klinická pracoviště v Anglii, Německu, Polsku a Chorvatsku.

Činnost pracovišť EuroPainClinics a společnosti EuroPainClinics, z. ú., zastřešuje společnost EPC Health Invest, SE, která zabezpečuje odbornou, personální, technickou a komunikační podporu pro spolupracující klinická pracoviště.

Klíčovými hodnotami klinických pracovišť pod značkou EuroPainClinics jsou

  • inovace
  • profesionalita
  • odbornost
  • preciznost

Díky implementaci těchto hodnot do každodenní klinické praxe poskytujeme pacientům řízenou a strukturovanou zdravotní péči podle závazných klinických standardů, vycházejících z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence based medicine), vlastních klinických studií a mezinárodních standardů SIS (Spine Intervention Society).

Díky svědomitému a uvážlivému používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o zdravotní péči o pacienta poskytujeme precizně kontrolované, přesné a efektivní výkony, které jsou maximálně šetrné pro pacienta s bolestí zad a přinášejí mu zkrácení procesu samotné léčby, rekonvalescence a návratu do zaměstnání a ke každodenním činnostem.

Léčba v EuroPainClinics

Ve všech pracovištích EuroPainClinics zabezpečujeme léčbu prostřednictvím inovativních, vědecky podložených a k pacientovi šetrných výkonů, které představují absolutní špičku současné světové intervenční medicíny. Všechny poskytované výkony vycházejí z poznatků medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními doporučeními SIS (Spine Intervention Society). V klinické praxi jsou zároveň uplatňovány výsledky vlastní výzkumné činnosti (Klinické studie EuroPainClinics). Léčbu zajišťujeme ve specializované ambulantní péči. Miniinvazivní a endoskopické výkony nevyžadují hospitalizaci, pacient se v tentýž den po zákroku navrací (v doprovodu) do svého domova.

* Obchodní značka EuroPainClinics je registrovaná v EUIPO pod číslem 016658825