Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Clinical Research Advisor

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., je matematický statistik, specialista na analýzu dat. Je vědeckým pracovníkem Ústavu měření Slovenské akademie věd, kde vede oddělení teoretických metod. Je odborníkem na teorii matematicko-statistických metod jako výpočetní aspekty statistické analýzy dat. Jeho výzkum je zaměřen na rozvoj nových metod v oblasti matematické statistiky a aplikované matematiky, především na výzkum v oblasti lineárních a nelineárních regresních modelů, výzkum statistických metod a algoritmů pro biomedicínské aplikace, technické aplikace, problémy měření a metrologii. Má zkušenosti s řešením domácích i mezinárodních vědeckých projektů (podpořených grantovými agenturami v ČR, SR, Rakousku i komisí EU v rámci jejích programů podpory vědy) zaměřených na různé aspekty matematické statistiky tak na biomedicínský výzkum, kde působil jako specialista na statistickou analýzu naměřených údajů.

Doc. Witkovský vystudoval obor Pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v roce 1986 získal titul RNDr. Vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.) Získal v roce 1993 v České akademii věd, kde od té doby i působí v Ústavu měření SAV. V roce 2005 získal vědecko-pedagogickou hodnost docent (Doc.) Matematiky na Fakulta matematiky.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace