Dr. Arun Bhaskar, FIPP

Dr. Arun Bhaskar, FIPP, přední mezinárodní lékař léčby bolesti, absolvoval lékařskou fakultu na univerzitě v Kerala v Indii a specializované lékařské vzdělání v Anglii (intervenční léčba bolesti, anesteziologie a intenzivní péče).

Dr. Bhaskar se specializuje na léčbu komplikovaných bolestí včetně neuropatické bolesti, bolesti při rakovině, viscerální a pánevní bolesti, bolesti při bolestivých zákrocích a v neuromodulační léčbě. Zajímá se dále o možnosti využití opiátů při léčbě komplikované rakovinové bolesti, jakož i o léčbu závislosti na opiátech a jejího managementu v populaci pacientů s bolestí. Zabýval se několika klinickými studiemi při bolestech s rakovinou a neuropatické bolesti při rakovině včetně chemoterapií vyvolané neuropatie. Podílel se na vývoji nových technik pro intervenční léčbě bolesti, včetně nestabilní rakovinové bolesti.

Dr. Bhaskar působí na mnoha světových fakultách včetně European Pain School, kde je členem zkušební komise pro získání evropského diplomu v oblasti léčby bolesti. Je examinátorem mezinárodních zkoušek FIPP světové instituce World Institut of Pain. Aktivně publikuje v mnoha vědeckých periodikách jako European Pain News a je také editorem Journal of Observation Pain Medicine.

Dr. Bhaskar je členem řady světových organizací jako British Pain Society, Society ‚s Intervention pain special interest group (SIG), kde předsedá komunikačnímu výboru, dále je čestným sekretářem společnosti Neuromodulation Society of Britain and Ireland (NSUKI) a současným předsedou britské sekce Světového institutu bolesti. Dr. Bhaskar je poradcem Národního institutu pro excelenci v oblasti zdravotnictví a péče (NICE) v oblasti intervenčních procedur, bolestí spojených s rakovinou a byl kooptován členem skupiny rozvojových směrů paliativní péči.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
Dovolujeme si vás informovat o dočasném omezení provozu na našich pracovištích během léta: Praha 04.07. - 06.07., 25.07. - 05.08., Brno 04.07. - 06.07., 18.07. - 29.07., 15.08. - 19.08., Ostrava 27.06. - 08.07., Hradec Králové 04.07. - 06.07., 18.07. - 29.07. »