Mgr. Jana Slusarčuková, DiS.

Jana Slusarčuková

Mgr. Jana Slusarčuková, DiS., je diplomovaná fyzioterapeutka se specializací na diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového systému. Po absolvování studia fyzioterapie na Vyšší zdravotní škole v Hradci Králové získala magisterský titul na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřila na studium oboru Tělesná a pracovní výchova tělesně postižených. Více než šest let se věnovala fyzioterapeutické péči o tělesně postižené děti a děti s kombinovaným postižením. Jako speciální pedagog pracovala s dětmi s logopedickými vadami a sluchovým postižením a dále s dětmi s autismem, autistickými rysy a Aspergovým syndromem. Je spoluautorkou a koordinátorkou vzdělávacího kurzu (při ESF) pro osobní a pedagogické asistenty. Paralelně s pracovními závazky se od roku 2004 věnuje soukromé fyzioterapeutické praxi. V rámci fyzioterapeutické léčby vychází při práci se svými klienty z celé řady klinicky ověřených metod, jako jsou Dynamická Neuromuskulární Stabilizace prof. PaeDr. Pavla Koláře a Akrální koaktivační terapie PhDr. Ingrid Špringrové Palaščákové a aplikuje zároveň průběžně nové trendy fyzioterapeutické péče v dalších oblastech. Soustavně se věnuje profesnímu rozvoji a vzdělávání, je držitelkou řady certifikátů.

Absolvované kurzy

 • Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové
 • Kurz akrální koaktivační terapie – ACD, ACT I, ACT II, ACT III
 • Kineziotaping – I, II a korekce
 • DNS Sportovní kurz část „I“, Rehabilitation Prague school
 • DNS Sportovní kurz část „II“, Rehabilitation Prague school
 • DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků
 • Kurz Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci
 • Propriofoot Concept
 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let
 • Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví
 • Odborné školení Použití BTL-6000 TR-THERAPY ve fyzioterapii a sportovní medicíně
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu 
 • DNS Sportovní kurz část „III“, Rehabilitation Prague school 
 • workshop využití jógy u vertebrogenních poruch
 • Fyziotrenér Nordic Walking
 • Kurz DNS FIT KID 
 • Workshop hormonální jogová terapie
 • Pseudoradikulární a radikularní syndrom diagnostika a terapie (ACT a Mckenzie)
 • od r. 2020 Metoda MFK (Manuální fyzioterapeutická korekce)

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace