Pulzní a tepelná radiofrekvence velkých kloubů

Při výkonu radiofrekvenční neurotomie dochází k uložení dvou elektrod do oblasti genikulárních nervů, a to aktivní částí elektrody kolmo na nerv. Vlastní radiofrekvenční výkon probíhá po dobu 90 s při teplotě 82 °C. Výkon probíhá pod kontrolou rentgenu (RTG) nebo ultrasonografu (USG). Denervaci předchází přesná diagnostická blokáda nervových struktur.

Výkon bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvence spočívá ve vysílání krátkých impulsů (20 ms) o frekvenci 2 Hz z radiofrekvenčního generátoru k nervovým strukturám. Mezi signály probíhá dlouhá fáze (420 ms), která zabezpečuje teplotu 42 °C.