Stim Center – diagnostická centra EuroPainClinics pro implantaci neurostimulátoru

01. 6. 2017

Pokud váš život ovlivňuje těžká chronická neustupující bolest, prošli jste již veškerou možnou léčbou od fyziorehabilitace až po operaci zad, a výsledek nepřinesl úlevu od bolesti, řešením pro vás může být neurostimulační léčba. Nově otevřená diagnostická centra Stim center EuroPainClinics poskytují přesnou diagnostiku a odborné lékařské konzultace, na jejichž základě je možné zjistit, zda je pacient vhodným kandidátem na implantaci (zavedení) neurostimulátoru.

Zájemcům o neurostimulátor je přímo v sekci Stim center k dispozici bezplatná e-konzultace  (http://www.europainclinics.cz/stim-center/). Jejím prostřednictvím odešle pacient našim specialistům výsledky lékařských vyšetření a vyplněný formulář lékařského posudku k zhodnocení. V případě, že bude možnost implantace reálná, pozveme pacienta na vstupní konzultaci k dalšímu vyšetření, seznámení se s léčbou neurostimulátorem a se všemi podmínkami, které je k jeho získání třeba splnit.

O léčbě bolesti pomocí neurostimulátoru čtěte také v rozhovoru se specialistou na léčbu bolesti MUDr. Róbertem Rapčanem, FIPP, zde.

Stimcenter foto

 

 

 

 

 

 

 

Neurostimulace – seznamte se blíže!

Neurostimulace je jedna z nejčastějších, tzv. neuromodulačních metod, která je založena na regulaci bolestivých vjemů elektrickými impulzy pomocí tzv. neurostimulátoru. Neurostimulátory jsou v celém světě po několik desítek let s úspěchem využívány při léčbě těžké chronické bolesti, neuropatické bolesti, bolesti v důsledku selhané chirurgické operace zad, tzv. FBSS syndromu (viz níže), komplexního regionálního bolestivého syndromu a dalších typů bolesti. Principem této metody je přerušení přenosu „informace“ o bolesti z místa vzniku do mozku. Cílem léčby je snížení bolesti a zlepšení kvality života pacienta včetně zlepšení pohyblivosti a s tím souvisejícím návratem ke každodenním činnostem, oblíbeným aktivitám a do zaměstnání.

Víte, co je FBSS?

S těmito čtyřmi písmeny je spojena bolest, kterou pacient stále pociťuje, a to i přes to, že byl jednou, často však i víckrát operován na páteři. Tato bolest vzniká v důsledku FBSS (failed back surgery syndrom – tzv. syndrom selhané operace páteře). Znamená to, že bolest se u pacienta z určitého důvodu po operaci nezmírnila, nebo se dokonce zhoršila, přestože byla provedena technicky správně. Až u 1/3 operovaných pacientů je tato bolest spojena se vznikem vazivových srůstů, tzv. epidurální fibrózy v páteřním prostoru, které utlačují nervové struktury, a tím způsobují bolest. Účinnou metodou, kterou je fibrózu možné diagnostikovat a následně léčebně ošetřit, je epiduroskopie. Více o metodě na www.epiduroskopie.cz.