Omezení provozu na pracovištích EuroPainClinics z důvodu letních dovolených