Klinické studie

Inovativní přístup v oblasti léčby bolesti představují klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti pracovišť EuroPainClinics. Cílem studií je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine), která využívá nejpřesnějších současných důkazů při rozhodování o léčbě pacienta.