Aktuální pravidla provozu pracovišť EuroPainClinics

Aktualizováno 13. 10. 2020, 20. 11. 2020

Vážení pacienti,

v souvislosti s mimořádnými nařízeními spojenými s epidemiologickou situací šíření infekce Covid-19 jsou s účinností od 30. 3. 2020 přijata následující opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví pacientů při jejich ošetření a léčbě na pracovištích EuroPainClinics, kterým prosím věnujte důkladnou pozornost:

 1. Kdo může být ošetřen
  Léčbu na pracovištích EuroPainClinics mohou využívat všichni pacienti, bez omezení věku.
  – Léčba není v současnosti doporučena pacientům se stimulátory a pacientům s oslabenou imunitou. O dalších typech zdravotních omezení, závažnějších onemocnění a chorob, které by mohly léčbě miniinvazivními a endoskopickými výkony v konkrétním případě eventuálně bránit, rozhodne lékař.
 2. Pohyb pacientů na pracovištích EuroPainClinics
  • Při telefonické dohodě termínu vaší návštěvy prosím informujte zdravotní sestru, že nemáte žádné příznaky respiračního onemocnění či příznaky koronavirové nákazy, nepřicestoval/a jste ze zahraničí (tzv. cestovatelská anamnéza), anebo jste s takovou osobou nebyl/a v kontaktu, a to v uplynulých 14 dnech.
  • Termíny návštěv pacientů jsou plánovány individuálně tak, aby došlo k absolutnímu zamezení kontaktu s jiným pacientem a vaše návštěva a komunikace proběhly ve vašem stanoveném termínu pouze se zaměstnanci pracoviště.
  • Při příchodu na pracoviště vyčkejte prosím vždy příchod sestry.
  • Před samotným vstupem na pracoviště vám bude změřena teplota bezdotykovým digitálním teploměrem. Pokud teploměr prokáže zvýšenou teplotu více než 37,5 °C, musíme vás, z oboustranně bezpečnostních důvodů, požádat o ukončení vaší návštěvy. Informace a kontakty k dalšímu postupu najdete na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/.
   • Na pracoviště EuroPainClinics vstupujte prosím s vlastní ochranou vašeho obličeje (látková či jednorázová rouška, respirátor).
   • V případě pracoviště, kdy je nutné pro příchod do čekárny použít více externích vstupních dveří či výtah, doporučujeme použít latexové rukavice pro ochranu vašich rukou. Použité rukavice odložte prosím do určeného odpadkového koše u dávkovače dezinfekce na pracovišti.
   • Z bezpečnostních a ochranných důvodů není bohužel přípustné, aby na pracoviště EuroPainClinics, a to včetně čekárny a přiléhajících prostor (chodba, vestibul), vstupoval váš doprovod. Doporučujeme, aby váš doprovod zůstal ve voze, či před budovou pracoviště.
   • Vstupujte prosím vždy sám/a. Pokud bude toto v důsledku bolestivého stavu jakkoliv obtížné, při příjezdu na pracoviště se telefonicky spojte se sestrou, která vám s příchodem do čekárny pomůže. Jedná-li se o vaše dlouhodobé problémy s pohybem, tuto skutečnost prosím oznamte sestře předem, již při telefonické domluvě termínu návštěvy.
   • Při příchodu do čekárny vás prosíme o důkladnou hygienu vašich rukou dezinfekcí z instalovaného dávkovače. Dezinfekci důkladně rozetřete na rukou a nechejte minimálně 30 s zaschnout. Při použití WC před vstupem do ordinace vykonejte prosím opět důkladnou dezinfekci rukou. DEZINFEKCI Z RUKOU NIKDY NEOTÍREJTE, ALE NECHEJTE VOLNĚ ZASCHNOUT!
   • V čekárně prosím vyčkejte na vyzvání zdravotní sestry ke vstupu do ordinace.
   • Před vaším vstupem do ordinace vás zdravotní sestra požádá o vlastnoruční podpis Čestného prohlášení, že nemáte příznaky respiračního onemocnění, nepřicestoval/a jste ze zahraničí (tzv. cestovatelská anamnéza), nebyl/a jste v kontaktu s takovou osobou, a jste srozuměn/a s právními následky porušení Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kdy při porušení nařízení domácí karantény, které může být postihováno i zpětně, může být uložena pokuta až 3 000 000 Kč.
   • Za dalších striktních bezpečnostních opatření proběhne následně vaše konzultace a ošetření s lékařem. Řiďte se, prosím, výlučně pokyny lékařů a sester v zájme ochrany svého zdraví.
 3. Bezpečnost a ochrana zdraví pacientů na pracovištích EuroPainClinics
  • Všichni lékaři a sestry našich pracovišť jsou vybaveni ochrannými rouškami či respirátory.
  • K dezinfekci veškerých prostor a povrchů je na pracovištích EuroPainClinics používána dezinfekce nejvyšší třídy dle zákonem stanovených norem.
  • Pro permanentní udržování čistoty prostor jsou na pracovištích EuroPainClinics používány speciální germicidní lampy pro sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchu předmětů.
  • Prostory čekárny a ambulance jsou důkladně dezinfikovány a řádně větrány, a to průběžně a po ukončení ordinačního dne. Po 4 dnech provozu probíhá celodenní sanace pracoviště a příprava na další provoz.
  • Po každém výkonu důkladně dezinfikujeme veškeré zařízení a vybavení zákrokového sálu.
  • Zabezpečujeme pravidelné a dostatečné větrání prostor pracoviště.
  • Zabezpečujeme pravidelné vynášení odpadkových košů a jejich dezinfekci, řízené třídění a likvidaci jakéhokoliv pevného odpadu a biologického materiálu.

Na všech pracovištích EuroPainClinics je v současnosti aplikován plán zvýšené dezinfekce, který zahrnuje veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu našich pacientů při jejich návštěvě. Spolehněte se, prosím, že k vaší léčbě přistupujeme s nejvyšší opatrností.