MUDr. Michal Matias

specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad

MUDr. Michal Matias je specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad, je atestován v oborech algeziologie, anesteziologie a resuscitace a je držitelem certifikátu v oboru ultrazvukem navigované regionální anestezie dále certifikace ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE.

Od září 2020 je vedoucím lékařem pracoviště EuroPainClinics Hradec Králové. Jako lékař působí od roku 2017 také na pracovišti EuroPainClinics v Praze a Brně. Je zároveň lékařem a zástupcem vedoucího lékaře Centra pro léčbu bolesti Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN Praha. V letech 2015 až 2019 byl vedoucím lékařem SPIN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařská fakulta University Karlovy a VFN Praha.

Klinická praxe a mezinárodní spolupráce:

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Motole
  • Lékař – Armáda České republiky

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace