Michal Matias

MUDr., FIPP

Specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad

MUDr. Michal Matias, FIPP, je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista, držitel mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice). Od ledna 2024 je jmenován do funkce Medical Director EuroPainClinics pro Českou republiku.

MUDr. Michal Matias, FIPP, je vedoucím lékařem Kliniky miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Hradec Králové a odborným garantem pracoviště EuroPainClinics Plzeň. Jako lékař a operatér působí od roku 2017 na pracovištích EuroPainClinics v Praze a Brně, kde v letech 2019-2020 zastával pozici vedoucího lékaře.

MUDr. Matias je držitelem prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), která je potvrzením vysoce odborných profesních kompetencí v přesném a bezpečném ovládání intervenčních technik, opravňující (spolu s národní licencí) k výkonu těchto specializovaných technik po celém světě. Certifikaci uděluje světová organizace World Institut of Pain. Je také držitelem certifikace v oboru ultrazvukem navigované regionální anestezie a dále certifikací ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE.

Je zároveň lékařem a zástupcem vedoucího lékaře Centra pro léčbu bolesti Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN Praha. V letech 2015 až 2019 byl vedoucím lékařem SPIN, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. Lékařská fakulta University Karlovy a VFN Praha.

Odborná členství:

  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
  • World Institut of Pain (WIP)
  • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (SSLB)

Klinická praxe a mezinárodní spolupráce:

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice v Motole
  • Lékař – Armáda České republiky