Poznáváte některé z těchto obtíží?

V EuroPainClinics vám můžeme pomoci!

  • Poskytujeme miniinvazivní a endoskopické výkony – nejpokročilejší metody oboru intervenční léčba bolesti
  • Výkony jsou maximálně šetrné
  • Léčí Vás zkušení specialisté s mezinárodní lékařskou certifikací 
  • Zdravotní péče je hrazena pojištěním
  • Léčba probíhá ambulantně
  • Bez hospitalizace: po endoskopickém výkonu se vracíte domů do 2 hodin po výkonu
  • Rychlé termíny objednání i čekací doby na výkon

Objednejte se nyní

Nejčastější dotazy

Kde jsou vaše kliniky?

V současnosti mohou pacienti s bolestí zad využít 5 pracovišť EuroPainClinics – Praha, Brno (2 ambulance), Hradec Králové, Plzeň, Ostrava a Olomouc. Více o pracovištích najdete v kontaktech.

Jakou léčbu u vás poskytujete?

Na pracovištích EuroPainClinics poskytujeme zdravotní péči v rámci medicínské specializace intervenční algeziologie neboli intervenční léčby bolesti. Tato specializace se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů. O tom, jak vás léčíme, jak probíhá intervenční diagnostika a léčba bolesti, jaké typy výkonů zahrnuje a co je cílem léčby, si můžete podrobně přečíst v našem článku intervenční léčba bolesti v EuroPainClinics.

V EuroPainClinics je naší hlavní oblastí činnosti léčba bolesti dolních zad a dolních končetin například v souvislosti s tzv. kořenovým syndromem při výhřezu ploténky, pomoc a léčebné řešení však poskytujeme i v řadě dalších oblastí. 

Jedná se o ověřené metody?

Ano, poskytujeme vysoce efektivní, bezpečné a k pacientovi maximálně šetrné metody. Všechny výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy světových organizací pro léčbu bolesti Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP).

Jak se k vám mohu objednat?

Objednání předchází vyplnění a odeslání E-konzultace, kterou najdete na stránce www.ekonzultace.cz. Jedná se o bezplatnou službu, kterou se pacient nejprve informuje, jestli je typ námi poskytované intervenční léčby bolesti vhodný pro jeho zdravotní obtíže, či nikoliv. Pacient tak šetří čas, v krátkém čase se dozví stanovisko, a pokud není léčba vyhodnocena jako vhodná, může se zaměřit na vyhledání jiného příslušného specialisty. Nemusí také zbytečně cestovat na pracoviště a vynakládat finanční prostředky za cestovné.

Kolik u vás léčba stojí?

Zdravotní péče na všech našich pracovištích je hrazena pojištěním. Přehled pojišťoven, které platí pro jednotlivá pracoviště, najdete v sekci Informace o zdravotních pojišťovnách. V současnosti je jedinou výjimkou regenerativní léčba autologní plazmou (krevní plazma obohacená o krevní destičky), kterou jako nadstandardní terapii nehradí žádná pojišťovna. Cenu za aplikaci vám sdělí na příslušném pracovišti. Pokud je tento typ léčby lékařem doporučen, její aplikace je zahájena výhradně se souhlasem pacienta.

Za jak dlouho mě objednáte?

Čekací doby na vstupní vyšetření se pohybují (podle vytíženosti klinik) obvykle do 3-4 týdnů. 

Léčíte i krční a hrudní páteř?

Naší specializací je léčba bolesti dolní části zad, tedy bederní páteře. U krční a hrudní páteře se zaměřujeme pouze na vybrané typy indikací, které je možné pomocí námi poskytovaných intervenčních výkonů ošetřit. Operace hrudní či krční páteře neprovádíme.

Za jak dlouho se vrátím po endoskopickém výkonu do práce?

Některé výkony nevyžadují žádnou pracovní neschopnost, u některých miniinvazivních výkonů se jedná o dobu 1 týdne. Průběh rekonvalescence po endoskopickém výkonu, který je pokročilejším lékařským zásahem, je u každého pacienta zcela individuální a závisí na mnoha faktorech – procesu hojení měkkých tkání, fyzické i psychické kondici pacienta. Obvykle však jde o dobu do 6 týdnů.

Výkony se provádějí v celkové anestezii?

Výkony se provádějí v lokální a lehké anestezii (analgosedaci). Pouze ve velmi řídkých případech může lékař rozhodnout o celkové anestezii. Léčba v EuroPainClinics je ambulantní. Po endoskopickém výkonu setrváte lékařem doporučenou dobu zhruba 2 hodin na odpočinkovém pokoji a poté se v doprovodu navracíte domů.

Může se stát, že léčba nebude účinná?

Tak jako u každé léčby, i u intervenční léčby bolesti se může stát, že efekt úlevy nebude dle představ pacienta. Může se ukázat, že tento typ léčby není pro pacienta vhodný, nebo že jeho zdravotní indikace spadá pod jinou medicínskou odbornost, nebo se u pacienta mohou vyskytovat určité kontraindikace-překážky léčbě zabraňující. Jejich přehled najdete zde. Proto je pro naši léčbu klíčová precizní diagnostika, která nám umožní odhalit přesný zdroj či zdroje bolesti a stanovit nejvhodnější léčebný výkon v rámci celkového léčebného plánu.

Slyšel jsem, že ne každého pacienta k vám přijímáte. Proč?

Jsme pracovišti, na kterých probíhá vysoce specializovaná léčba. Pro každého pacienta nemusí být vhodným řešením vzhledem k typu jeho zdravotních obtíží. Rádi bychom znovu upozornili, že se zabýváme oborem intervenční léčby bolesti neboli intervenční algeziologií. Nejsme neurochirurgie, ortopedie, neurologie ani pracoviště zobrazovacích metod (to znamená, že u nás neprovádíme magnetickou rezonanci, CT vyšetření apod.). Proto je u nás zaveden systém objednávání přes službu E-konzultace, na jejímž základě lékař předběžně posoudí, zda můžeme pacientovi typem naší poskytované léčby pomoci.

Kdy je čas na operaci ploténky?

Operace ploténky je vždy poslední možností léčby a zvažuje se v případě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti konzervativní (neoperační) léčby a nedošlo ke zlepšení stavu, nemá efekt rehabilitace, bolesti se u pacienta zhoršují. Většina vyhřezlých plotének však dobře reaguje na nechirurgickou léčbu, bolest odeznívá po 4 až 6 týdnech. O operaci by se mělo uvažovat až poté, co absolvujete několik měsíců nechirurgické léčby.

Může se výhřez ploténky udělat znovu?

Opětovné vyhřeznutí ploténky se nazývá reherniace, a při nesprávných pohybových návycích se může projevit až u 10 % pacientů po výkonu. Proto je zcela nezbytné – zejména v prvních 2-3 týdnech po výkonu, kdy je riziko nejvyšší, důsledně dbát pokynů a doporučení lékaře, a dodržovat režimová opatření. V dlouhodobém horizontu je prevencí pravidelné cvičení.

Jak se provádí endoskopický výkon na ploténce?

Výkony se provádějí na zákrokovém sále, v lokální, vzácně lehké celkové anestezii. Jedná se o výkon takzvaně „klíčovou dírkou“ – pro miniinvazivní a endoskopické zákroky postačuje jeden operační vstup o délce 8 až 10 mm, kudy se do páteřního prostoru zavádí pracovní nástroje a endoskopická kamera. Operatér pracuje pod permanentní přesnou a bezpečnou kontrolou rentgenu a videonavigace.  Výhodou výkonů je to, že není nutná hospitalizace. Po provedeném výkonu a doporučené době odpočinku na odpočinkovém sále (cca 120 min) můžete zahájit rekonvalescenci v pohodlí vašeho domova.

Proč bolí ploténka?

Je třeba upřesnit, že ploténka sama o sobě za normálních okolností nebolí, protože v ní nejsou žádné krevní cévy ani nervy. Podkladem bolestivého stavu je nejčastěji degenerativní proces, který vede ke vzniku zánětu, vrůstání nových nervů do ploténky a jejich dráždění tímto zánětem, případně prasklinou prstence ploténky a vznikem hernie, která utlačuje a dráždí nervový kořen. Příčinou bolesti, které spojujeme s ploténkou, ale mohou být i zúžení v páteřním prostoru, dále ve spojitosti s úrazy, zraněními, nádory, záněty infekční povahy a jinými indikacemi.

Chcete vědět více o léčbě výhřezu ploténky?