Pulzní radiofrekvence páteře

Výkon je prováděn u pacientů s bolesti zad, která má původ v nervových kořenech. Při chronické bolesti je stimulací elektrickým proudem narušeno vedení bolestivých vzruchů nervovými kořeny. Pomocí elektrické stimulace buněk nervových kořenů je opět nastolena rovnováha a snížení intenzity bolesti.

Jak výkon probíhá?

Při pulzní radiofrekvenci zavedeme k postižené tkáni elektrodu ve tvaru jehly a pustíme do ní elektrický proud. Tato technika se však liší od radiofrekvenční ablace. Slovo pulzní znamená, že je energie vpravována do elektrody přerušovaně, což umožňuje udržet nízkou teplotu elektrody (42 až 45 °C) na rozdíl od vyšších teplot potřebných k ablaci. Aplikace radiofrekvenčních pulzů k nervům zablokuje přenos bolestivých podnětů, čímž ustane vnímání bolesti, a to na řadu týdnů až měsíců. Jakmile je elektrické pole pulzní radiofrekvence aplikováno přímo k nervu, ovlivňuje pouze tu část nervu, která je zodpovědná za šíření signálu bolesti.

  • Ambulantní zákrok pod přesnou, bezpečnou a cílenou kontrolou RTG s C-ramenem
  • V lokální anestezii
  • Délka trvání výkonu cca 30 minut

V případě potřeby následné terapie přistupujeme k dalším terapeutickým výkonům.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace