Výkon, při kterém je za vizualizace endoskopickou kamerou ošetřen SI kloub jako zdroj bolesti dolní části zad. Výkon je podobně jako jiné denervační metody zaměřen na přerušení vedení a vnímání bolesti z postižené struktury.

Jak výkon probíhá?

Pod kontrolou rentgenového záření je v lokální anestezii a sedaci (podání léků proti bolesti a na uklidnění) vytvořen vstup pro výkon (kožní řez) o velikosti cca z 8 až 10 mm. Následně je zaveden endoskop a další pracovní nástroje na zadní povrch křížové kosti, kde se nacházejí drobné nervy vedoucí bolest z SI kloubu. Ty jsou následně pod endoskopickou kontrolou radiofrekvenčně důkladně odstraněny. Drobná ranka je uzavřena 2 stehy.

Poznejte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Šetrný a efektivní výkon pod přesnou, bezpečnou a cílenou kontrolou RTG s C-ramenem

Bez nutnosti hospitalizace

V lokálním znecitlivění a v lehké analgosedaci

Délka trvání výkonu 20-30 min

Možnost současného ošetření více úrovní (etáží) nervového zásobení kloubu