Endoskopicky asistovaná radiofrekvenční denervace SI kloubu

Výkon, při kterém je za vizualizace endoskopickou kamerou ošetřen SI kloub jako zdroj bolesti dolní části zad. Výkon je analogicky jako jiné denervační metody zaměřen na přerušení vedení a vnímání bolesti z postižené struktury.

Jak výkon probíhá?

Pod kontrolou rentgenového záření je v lokální anestezii a sedaci (podání léků proti bolesti a na uklidnění) vytvořen vstup pro výkon (kožní řez) o velikosti cca z 8 až 10 mm. Následně je zaveden endoskop a další pracovní nástroje na zadní povrch křížové kosti, kde se nacházejí drobné nervy vedoucí bolest z SI kloubu. Ty jsou následně pod endoskopickou kontrolou radiofrekvenčně důkladně odstraněny. Drobná rána je uzavřena 2 stehy.

 • Šetrný a efektivní výkon pod přesnou, bezpečnou a cílenou kontrolou RTG s C-ramenem
 • Bez nutnosti hospitalizace
 • V lokálním znecitlivění a v lehké analgosedaci
 • Délka trvání výkonu 20-30 min
 • Možnost současného ošetření více úrovní (etáží) nervového zásobení kloubu

Poznejte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Co se děje po výkonu (orientační informace)

 • Po výkonu setrváte cca 1-2 hodiny na odpočinkovém pokoji, a poté se v doprovodu jiné osoby můžete navrátit do svého domova.
 • Po výkonu obdržíte lékařskou zprávu, kde individuálně doporučujeme cca 1-2týdenní pracovní neschopnost, která nicméně není zcela nezbytná, pokud se budete cítit dobře.
 • Po výkonu nelze osobně řídit automobil – je nutné zajistit si doprovod. Převoz je ideální na místě spolujezdce se sklopeným sedadlem.
 • První 1-2 dny je doporučen klidový režim, dále dle aktuálního zdravotního stavu pacienta.
 • Ideální je časně zahájit cílenou rehabilitaci a fyzioterapii (cvičení).
 • Návrat k běžným činnostem a do zaměstnání je velmi individuální. Záleží na zdravotním stavu pacienta, procesu hojení měkkých tkání, na typu zaměstnání aj. Obvykle se jedná o dobu několika dnů, vzácně až 2 týdnů po výkonu.

  Veškeré konkrétní informace k výkonu i období rekonvalescence obdržíte individuálně od vašeho ošetřujícího lékaře a sestry.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace