Diagnostický výkon se provádí v případě podezření, že bolest vychází z meziobratlových neboli facetových kloubů. Jedná se o drobné klouby, které spojují obratle páteře. Umožňují vzájemný pohyb jednotlivých těl obratlů a regulují záklon, předklon a rotační pohyby. Spolu s meziobratlovou ploténkou hrají zásadní roli při zajišťování stability páteře.

Každý facetový kloub je inervován (inervace=zásobování nervovými vlákny) malým nervem – mediálním raménkem, který umožňuje vnímání bolesti z těchto kloubů.

Jak výkon probíhá?

Mediální raménka zablokujeme vpíchnutím znecitlivujícího léku do jejich blízkosti, abychom zjistili, zda jsou zdrojem bolesti. Diagnostický zákrok není až na malé píchnutí bolestivý a již ten může ulevit od bolesti na delší dobu.

Ambulantní zákrok

Délka trvání do 20 minut

Bez lokální anestezie

Animační video

V případě potřeby následné terapie přistupujeme k dalším miniinvazivním a endoskopickým výkonům.

Miniinvazivní výkony
Tepelná radiofrekvence
Kryoablace

Endoskopické výkony
Perkutánní endoskopická denervace meziobratlových kloubů

Regenerativní medicína
RTG/USG navigovaná aplikace autologní plazmy

Fyzioterapie
Diagnostika a léčba poruch pohybového systému v EuroPainClinics Fyzio

Obecné praktické informace k diagnostickému výkonu

Více informací