Výkon je vhodný pro léčbu bolesti vycházející z meziobratlových (facetových) kloubů, meziobratlové ploténky a SI kloubu. Prostřednictvím elektrického proudu, který na konci jehly vygeneruje vysokou teplotu, dochází k termokoagulaci nervového zakončení v požadovaném místě. Cílem tzv. radiofrekvenční termoablace je prodloužení úlevy získané blokádou mediálních ramének nebo injekčním podáním léčiva k meziobratlovému kloubu.

Tepelná radiofrekvence páteře

Jak výkon probíhá?

Tepelná radiofrekvence neboli radiofrekvenční tepelná ablace je výkon, při kterém se v lokální anestezii aplikuje elektrodou ve tvaru jehly k postižené tkáni elektrický proud o frekvenci rádiových vln. To vede k vytvoření poměrně vysoké teploty (80 až 85 °C) na odizolovaném hrotu elektrody, která zničí cílový nerv. Tím se přeruší přenos bolesti od postiženého kloubu do mozku. Tato technika nezlepšuje stav samotného kloubu, proto je vhodné doplnit ji fyzioterapií.

Ambulantní zákrok pod přesnou, bezpečnou a cílenou kontrolou RTG s C-ramenem

V lokální anestezii

Délka trvání výkonu cca 30 minut

Animační video

V případě potřeby následné terapie přistupujeme k dalším endoskopickým výkonům.

Endoskopické výkony

Regenerativní medicína

Fyzioterapie