Luboš Dušek

MUDr.

Specialista na miniinvazivní léčbu zad

MUDr. Luboš Dušek je lékařem-specialistou Kliniky miniinvazivní léčby zad EuroPainClinics Hradec Králové.

MUDr. Luboš Dušek se dlouhodobě věnuje oboru algeziologie (léčby bolesti), kdy rozsáhlé zkušenosti v této oblasti nabyl zejména během svého několikaletého pracovního pobytu ve Švédsku. Lékařská studia absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která zakončil atestací ve specializačním oboru anesteziologie a intenzivní medicína. V letech 2013 až 2016 působil na Klinice anestezie v krajské nemocnici v Gävle (Anestesikliniken, Gävle sjukhus), kde současně pracoval na oddělení léčby bolesti. V letech 2016 až 2018 následně působil v Univerzitní nemocnici v Uppsale na Klinice anesteziologie a intenzivní péče (ANIVA, Akademiska Sjukhuset Uppsala) a v Centru léčby bolesti (Smärtcentrum Akademiska Sjukhuset Uppsala). Po návratu do České republiky pokračoval v zaměření na obor léčby bolesti v Pardubické krajské nemocnici a ve Fakultní nemocnice Hradec Králové (KARIM, Centrum léčby bolesti).

MUDr. Luboš Dušek se intenzivně věnuje vzdělávacím aktivitám. Je aktivním účastníkem odborných workshopů a seminářů, jako lektor vedl kurzy regionální anestezie.

Během pracovního pobytu ve švédské Gävle participoval na vědeckém výzkumu, který se zaměřoval na využití NIRS pro peroperační a pooperační monitoraci mozkové perfuze, peoperační a pooperační analgezie u pacientů s chronickou bolestí před a po operaci zad.

Členství:

  • Česká lékařská komora
  • Socialstyrelsen Sweden