MUDr. Luboš Dušek

Specialista na miniinvazivní léčbu zad

MUDr. Luboš Dušek je lékař-specialista EuroPainClinics Hradec Králové. Lékařská studia absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která zakončil atestací ve specializačním oboru anesteziologie a intenzivní medicína. Dlouhodobě se věnuje oboru algeziologie (léčby bolesti), kdy rozsáhlé zkušenosti v této oblasti nabyl zejména během svého několikaletého pracovního pobytu ve Švédsku. V letech 2013 až 2016 působil na Klinice anestezie v krajské nemocnici v Gävle (Anestesikliniken, Gävle sjukhus), kde současně pracoval na oddělení léčby bolesti. V letech 2016 až 2018 následně působil v Univerzitní nemocnici v Uppsale na Klinice anesteziologie a intenzivní péče (ANIVA, Akademiska Sjukhuset Uppsala) a v Centru léčby bolesti (Smärtcentrum Akademiska Sjukhuset Uppsala). Po návratu do České republiky pokračoval v zaměření na obor léčby bolesti v Pardubické krajské nemocnici a ve Fakultní nemocnice Hradec Králové (KARIM, Centrum léčby bolesti).

MUDr. Luboš Dušek se intenzivně věnuje vzdělávacím aktivitám. Je aktivním účastníkem odborných workshopů a seminářů, jako lektor vedl kurzy regionální anestezie.

Během pracovního pobytu ve švédské Gävle participoval na vědeckém výzkumu, který se zaměřoval na využití NIRS pro peroperační a pooperační monitoraci mozkové perfuze, peoperační a pooperační analgezie u pacientů s chronickou bolestí před a po operaci zad.

Členství:

  • Česká lékařská komora
  • Socialstyrelsen Sweden

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace