Tato medicínská specializace se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. 

Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů. Patří sem:

  • cílené injekční podání léčiv
  • denervační techniky
  • regenerativní léčba
  • perkutánní endoskopické výkony
  • zavádění neurostimulátorů při neuromodulační léčbě aj.

Cílem intervenční léčby je zmírnit, snížit či odstranit chronickou bolest a díky úlevě od bolesti pomoci pacientům zlepšit kvalitu jejich života.