Cílem miniinvazivní a endoskopické léčby zad na pracovištích EuroPainClinics je dosažení úlevy od bolesti jejím odstraněním nebo snížením její intenzity, která může vést k zlepšení kvality života pacienta. Vaše aktivní spolupráce výrazně napomůže rychlejšímu zotavení a k úspěšnému průběhu léčby.

Po výkonu vás lékař poučí o doporučeních pooperačního režimu tak, aby proces vaší rekonvalescence proběh hladce a v co nejkratší době. Obdržíte informační brožuru Průvodce pacienta po endoskopickém výkonu s orientačním plánem pohybových opatření a doporučeními pro výkon každodenních úkonů a činností.

  • První 2-3 dny po výkonu je doporučen maximální klid na lůžku, s omezeným sezením a stáním.
  • Od 7. dne po operaci zahajuje pacient pooperační režim s pohybovými doporučeními, cvičením a fyzioterapií.

Kdy je po výkonu možný návrat ke každodenním činnostem a do zaměstnání?

Jedná se o velmi individuální dobu, která se odvíjí od celé řady faktorů, především aktuálního zdravotního stavu, procesu hojení měkkých tkání, celkové fyzické i psychické kondice apod. Obecně jde v průměru o dobu v rozmezí od 4 až 6 týdnů od endoskopického výkonu.

Pokud v průběhu rekonvalescence budete pociťovat zhoršení vašeho zdravotního stavu či nastanou-li případné komplikace, neprodleně kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře či sestru příslušného pracoviště.

Může se výhřez ploténky udělat znovu?

Opětovné vyhřeznutí ploténky se nazývá odborně reherniace. Při nesprávných pohybových návycích se může projevit až u 10 % pacientů po operaci. Proto je zcela nezbytné – zejména v prvních 2-3 týdnech po výkonu, důsledně dbát pokynů lékaře a dodržovat režimová opatření. V dlouhodobém horizontu je pak velmi přínosnou prevencí pravidelné cvičení.