Diagnostický výkon se provádí k potvrzení či vyvrácení diagnózy, že bolest způsobuje poškozená meziobratlová ploténka. Při poškození ploténky se její vnitřní část tlačí ven a může dráždit míšní nervy. Typicky je spojená s činnostmi, které zvyšují tlak na její vnitřní jádro, jako je sezení, předklon, kašel nebo kýchání. Bolest vycházející z ploténky může doprovázet bolest dolních končetin způsobená drážděním okolních nervů, především při sezení, vstávání nebo chůzi. Bolest zad je všeobecně trvalá, každodenní, na rozdíl od kořenové bolesti, která je proměnlivá.

Jak výkon probíhá?

K okraji ploténky zavedeme vodicí jehlu, skrze kterou zavedeme další „diskografickou‟ jehlu vstupující do samotné ploténky, a vstříkneme pod tlakem kontrastní látku. To nám umožní zobrazit její strukturu. Tento úkon u pacienta vyvolá bolest, díky čemuž je pak schopen potvrdit či vyvrátit, že jde právě o ten typ bolesti, který ho dlouhodobě trápí.

Ambulantní zákrok

Délka trvání do 20 minut

Bez lokální anestezie

Animační video

V případě potřeby následné terapie přistupujeme k dalším miniinvazivním a endoskopickým výkonům.

Miniinvazivní výkony
Tepelná radiofrekvence páteře

Endoskopické výkony
Perkutánní endoskopické ošetření ploténky
Epiduroskopicky asistovaná adheziolýza v epirudálním prostoru

Regenerativní medicína
RTG/USG navigovaná aplikace autologní plazmy

Fyzioterapie
Diagnostika a léčba poruch pohybového systému v EuroPainClinics Fyzio

Obecné praktické informace k diagnostickému výkonu

Více informací