V rámci poskytování uceleného systému intervenční léčby zad zpřístupňujeme pacientům neuromodulační léčbu. Tato léčba patří k nejmodernějším léčebným přístupům při léčbě těžké chronické bolesti a těžkých bolestivých stavů, kdy standardní léčba selhává, případně má vedlejší nežádoucí důsledky, nebo kdy všechny dostupné léčebné prostředky byly bez účinku vyčerpány.

Jednou z metod neuromodulační léčby je neurostimulace Spinal Cord Stimulation (SCS), která spočívá ve stimulaci míchy a zadních míšních provazců.

Pracoviště EuroPainClinics působí jako specializovaná centra diagnostiky k indikaci neurostimulátoru SCS a spolupracují při jeho zavedení s fakultními nemocnicemi.

Jaký je princip SCS neurostimulace

Metoda SCS neurostimulace je založena na elektrické stimulaci míchy či zadních provazců míšních. Do epidurálního prostoru v oblasti míchy jsou umístěny elektrody, do nichž jsou z baterie jako generátoru energie vysílány slabé elektrické impulzy. Jejich prostřednictvím dochází k zabránění přenosu informace o bolesti z místa, resp. zdroje bolesti do mozku. Elektrické impulzy působí terapeuticky na celou oblast bolesti a pacienti je většinou pociťují jako příjemné slabé „brnění“.

Hlavním cílem a léčebným efektem SCS stimulace je snížení vnímání bolesti. Použitím této techniky není možné bolest definitivně odstranit, ani působit proti vzniku nové bolesti ve smyslu prevence.

Jaké výhody přináší SCS neurostimulace

Neurostimulace jsou vhodným a efektivním způsobem léčby chronické neustupující bolesti s řadou výhod:

 • Implantace neurostimulátoru nevyžaduje hospitalizaci
 • Miniinvazivní výkon v lokální anestezii
 • Krátký čas rekonvalescence, návrat do zaměstnání do několika dnů
 • Výrazné zlepšení kvality života pacienta úlevou od bolesti
 • Zlepšení pohyblivosti a funkčnosti pacienta při běžných činnostech
 • Snížené užívání léků (analgetika, opioidy, antidepresiva aj.)
 • Relativně jednoduchý operační zákrok pro implantaci neurostimulátoru
 • Minimální vedlejší účinky, snížené riziko komplikací při zákroku
 • Přesné cílení a ovlivnění místa – zdroje bolesti
 • Dobrá snášenlivost neurostimulátoru
 • Dlouhodobá funkční životnost neurostimulátoru při správném nastavení parametrů
 • Progresivní pokrok v technologickém vývoji neurostimulátorů

SCS neurostimulace: efektivní řešení bolesti u FBSS

Silná chronická bolest, která trápí pacienty se syndromem FBSS, se nazývá smíšená – zahrnuje neuropatickou a nociceptivní bolest. Účinné řešení může poskytnout neuromodulační léčba. Syndrom FBSS je nejrozšířenější indikací pro SCS neurostimulaci míchy, která je nejvíce využívána při léčbě neuropatické (ostré, vystřelující) bolesti do jedné, případně obou dolních končetin. Klinické studie prokazují, že SCS stimulace přináší více než 50% úlevu u 50-60 % pacientů s FBSS syndromem (Turner, Loeser et Bell, 1995). Významně snižuje intenzitu vnímání chronické bolesti, snižuje potřebu užívání léků a celkově zlepšuje kvalitu života a spokojenost pacientů.

Zaujaly vás výhody neuromodulační léčby a máte vážný zájem o implantaci neurostimulátoru?

Získání neurostimulátoru je proces, který probíhá podle obecně medicínsky definovaného plánu. Před zahájením procesu k získání neurostimulátoru musí být splněny tyto základní podmínky:

 • prokazatelně klinicky trpíte chronickou neustupující bolesti,
 • všechny ostatní možnosti vaší léčby jsou již vyčerpány a neúčinkují,
 • absolvoval/a jste všechna potřebná vyšetření a jejich schválení odbornými komisemi:
  • psychologické a psychiatrické vyšetření bez stanovení závažné diagnózy nebo bez klinického nálezu,
  • neurologické vyšetření,
  • algeziologické vyšetření.