Osteoartróza je jednou z nejčastějších příčin chronické bolesti, která člověka omezuje především v pohyblivosti a soběstačnosti. Diagnózu provází častá pracovní neschopnost, v některých případech může vést až k trvalé invaliditě.

Na pracovištích EuroPainClinics se zaměřujeme na léčbu bolesti kolenního kloubu při pokročilé osteoartróze s využitím tepelné a radiofrekvenční léčby.  Cílem je snížení intenzity bolesti doprovázející tuto diagnózu, a to ošetřením kolenních, tzv. genikulárních nervů okolo kolenního kloubu a zánětlivých procesů uvnitř samotného kloubu. Oba poskytované výkony jsou šetrné, efektivní a lze je provést současně v rámci tzv. duální terapie.

Úleva od bolesti

84 % pacientů léčených tepelnou a pulzní radiofrekvenční léčbou dosáhlo po třech měsících od výchozího stavu alespoň 50% úlevu od bolesti kolen1

1 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radio equency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN

Radiofrekvenční neurotomie

Jak výkon probíhá?

Při výkonu dochází k uložení dvou elektrod do oblasti genikulárních nervů, a to aktivní částí elektrody kolmo na nerv. Vlastní radiofrekvenční výkon probíhá po dobu 90 s při teplotě 82 °C. Výkon probíhá pod kontrolou rentgenu (RTG) nebo ultrasonografu (USG). Denervaci předchází přesná diagnostická blokáda nervových struktur.

  • bezpečná, efektivní, minimálně invazivní metoda
  • ambulantní výkon v lehké anestezii
  • doba trvání výkonu do 30 minut

Bipolární intraartikulární pulzní radiofrekvence

Výkon používáme k ošetření degenerativních změn a zánětu (osteoartritidy) zevnitř kloubu, čímž dochází k ovlivnění zánětu a snížení intenzity bolesti.

Jak výkon probíhá?

Výkon spočívá ve vysílání krátkých impulsů (20 ms) o frekvenci 2 Hz z radiofrekvenčního generátoru k nervovým strukturám. Mezi signály probíhá dlouhá fáze (420 ms), která zabezpečuje teplotu 42 °C.

  • efektivní, minimálně invazivní metoda
  • ambulantní výkon v lehké anestezii
  • doba trvání výkonu do 15 minut

Diagnostický výkon

Blokáda senzitivních nervových zakončení kolenního kloubu
Vpíchnutím lokálního anestetika do blízkosti třech genikulárních (kolenních) nervů zjistíme, zda následná rádiofrekvenční denervace bude dostatečně účinná. Účinná látka způsobuje krátkodobé odstranění bolesti kolenního kloubu.

Co se děje po výkonu

  • Pacient po zákroku setrvá doporučenou dobu v čekárně a poté se může navrátit do svého domova.
  • Není nutná pracovní neschopnost.