Edukační a výzkumná činnost

Edukační a výzkumná činnost

Medicínské poznatky a praktické klinické zkušenosti sdílí EuroPainClinics formou vlastních vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozšířit a prohloubit zájem odborné multidisciplinární veřejnosti o obor intervenční léčby bolesti a současně posunout znalosti v této oblasti léčby na novou úroveň. Aktivně participuje na externích vzdělávacích aktivitách a věnuje se pravidelné přednáškové činnosti, a to na domácí i zahraniční odborné půdě.

Nedílnou součástí výzkumné činnosti EuroPainClinics jsou klinické studie, jejichž cílem je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských postupů a jejich aplikace do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine).

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace