Medicínské poznatky a praktické klinické zkušenosti sdílí EuroPainClinics formou vlastních vzdělávacích programů, jejichž cílem je rozšířit a prohloubit zájem odborné multidisciplinární veřejnosti o obor intervenční léčby bolesti a současně posunout znalosti v této oblasti léčby na novou úroveň. Aktivně participuje na externích vzdělávacích aktivitách a věnuje se pravidelné přednáškové činnosti, a to na domácí i zahraniční odborné půdě.

Nedílnou součástí výzkumné činnosti EuroPainClinics jsou klinické studie, jejichž cílem je vědecký přínos pro zkvalitňování medicínských postupů a jejich aplikace do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine).

Edukační činnost

Pracoviště Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics v současnosti jako jediná klinická zařízení na Slovensku splňují kritéria komplexní intervenční diagnostiky a léčby. Tuto skutečnost od roku 2019 reflektuje vzájemná smluvní spolupráce mezi EuroPainClinics a Lékařskou fakultou Univerzity P. J. Šafaríka v Košicích, kdy na základě rozhodnutí děkana a akademického senátu byl EuroPainClinics udělen status fakultního výukového pracoviště jako Specializovaného pracoviště intervenční algeziologie a spinálních endoskopických technik EuroPainClinics z. ú. pro pregraduální výuku nepovinného studijního předmětu Algeziologie.

Více o Edukační činnosti

Vědecko-výzkumná činnost

Společná činnost na komplexním strukturovaném výzkumu je hlavní náplní partnerství EuroPainClinics a Ústavu měření Slovenské akademie věd, které od března 2020 zakotvuje dohoda o vzájemné spolupráci. V rámci spolupráce jsou definovány aktivity zahrnují vývoj, výzkum a aplikaci modelů měření a matematických algoritmů pro optimální návrh a realizaci klinických zkoušek, analýzu pozorovaných údajů a statistické vyhodnocení klinických zkoušek, společné vědecké publikování, vývoj dalších produktů a služeb v souladu s vědeckými a technologickými záměry obou partnerů a řada dalších projektů. 

Více o Vědecko-výzkumné činnosti

Publikační činnost

[01] EQ-5D-5L questionnaire as suitable assessment of quality of life after epiduroscopy Multicenter randomized double-blind pilot study / Rapčan, R. … [et al.]. In: Wiener Klinische Wochenschrift. – ISSN 0043-5325 2020 Jan 7. doi: 10.1007/s00508-019-01590-z. RAPCAN, Róbert, KOCAN, Ladislav, WITKOVSKY · Viktor – MLÁKA Juraj – GRIGER Martin – BURIANEK Miroslav – RAPCANOVÁ Simona ·-HAMMOND Anthony  – POLIAK Lubomír – TIRPÁK Róbert  – SIMONOVÁ Jana – SABOL Frantisek, VASKOVÁ Janka ]

Více o Publikační činnosti

Klinický výzkum

Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Více o Klinickem výzkumu