Klinický výzkum

Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na partnerských pracovištích EuroPainClinics a jejich objektivní analýza. Výsledky studií EuroPainClinics umožní srovnání se studiemi dalších evropských a světových pracovišť a stanou se tak významným vědeckým přínosem pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine), která využívá nejpřesnějších současných důkazů při rozhodování o léčbě pacienta.

Projekt probíhá v současné době na 7 pracovištích (v Praze a ve Slovenské republice) a zahrnuje sedm studií, které jsou zaregistrovány v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health.

Projekt klinických studií probíhá pod záštitou neziskové organizace EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinicsStudy I (EPCS I)Studie je zaměřena na klinický výzkum léčebné metody periradikulární terapie (PRT) jako léčby kořenových syndromů způsobených útlakem nervového kořene různými patologickými procesy. Nejčastěji se jedná o pacienty s protruzí, herniací nebo prolapsem meziobratlové ploténky.

EuroPainClinicsStudy II (EPCS II)
Studie objektivizuje přínos miniinvazivního endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientů s bolestmi zad po jedné či více operacích páteře s tzv. syndromem selhání chirurgického výkonu na páteři jako léčebného postupu – failed back surgery syndrom (FBSS).

EuroPainClinicsStudy III (EPCS III)
Cílem studie je objektivizace přínosu miniinvazivní endoskopické techniky u pacientů s vertebroalgickým syndromem po provedení výkonu Disc FX na meziobratlové ploténce.

EuroPainClinicsStudy IV (EPCS IV)
Studie je zaměřena na klinický výzkum mininvazivního výkonu radiofrekvenční denervace facetových kloubů.

EuroPainClinicsStudy V (EPCS V)
Předmětem studie je klinický přínos miniinvazivního výkonu endoskopická diskektomie.

Účastí v klinických studiích EuroPainClinics se pacienti podílí zásadním způsobem na obecně prospěšném projektu s významným celospolečenským dopadem. Studie jsou zcela anonymní, ochrana osobních údajů, soukromí a zdravotních informací pacientů je absolutně garantována

Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace