Klinické studie jako nedílná součást výzkumné a vědecké činnosti EuroPainClinics v mezinárodním rozsahu vychází z lékařské praxe aplikované znalostní platformy na partnerských pracovištích.

Záměrem klinických studií je systematické shromažďování a klasifikace údajů o pacientech podstupujících léčebné výkony na partnerských pracovištích EuroPainClinics a jejich objektivní analýza. Výsledky studií EuroPainClinics umožní srovnání se studiemi dalších evropských a světových pracovišť a stanou se tak významným vědeckým přínosem pro zkvalitňování medicínských léčebných postupů a jejich uvedení do praxe v rámci medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine), která využívá nejpřesnějších současných důkazů při rozhodování o léčbě pacienta.

Projekt probíhá v současné době na 7 pracovištích (v Praze a ve Slovenské republice) a zahrnuje deset studií, z nichž sedm je zaregistrováno v mezinárodní registrační databázi ClinicalTrials.gov PRS, U.S. National Institutes of Health a další studie ve stadiu přípravy.

Projekt klinických studií probíhá pod záštitou neziskové organizace EuroPainClinics z. ú.

EuroPainClinics®Study I (EPCS I) Studie je zaměřena na klinický výzkum léčebné metody periradikulární terapie (PRT) jako léčby kořenových syndromů způsobených útlakem nervového kořene různými patologickými procesy. Nejčastěji se jedná o pacienty s protruzí, herniací nebo prolapsem meziobratlové ploténky.

EuroPainClinicsStudy II (EPCS II)
Studie objektivizuje přínos miniinvazivního endoskopického výkonu epiduroskopie u pacientů s bolestmi zad po jedné či více operacích páteře s tzv. syndromem selhání chirurgického výkonu na páteři jako léčebného postupu – failed back surgery syndrom (FBSS).

EuroPainClinics®Study III (EPCS III)
Cílem studie je objektivizace přínosu miniinvazivní endoskopické techniky u pacientů s vertebroalgickým syndromem po provedení výkonu Disc FX na meziobratlové ploténce.

EuroPainClinics®Study IV (EPCS IV)
Studie je zaměřena na klinický výzkum mininvazivního výkonu radiofrekvenční denervace facetových kloubů.

EuroPainClinics®Study V (EPCS V)
Předmětem studie je klinický přínos miniinvazivního výkonu endoskopická diskektomie.

EuroPainClinics®Study VI (EPCS VI)

Cílem projektu studie EPCS VI bude srovnání klinického stavu pacientů se syndromem selhání chirurgického výkonu na páteři jako léčebného postupu – failed back surgery syndromem (FBSS) po implantaci míšního stimulátoru. Tato studie je plánována ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou Nemocnice sv. Michala v Bratislavě.

EuroPainClinics®Study VII (EPCS VII)

Cílem projektu klinické studie EPCS VII je retrospektivní srovnání změn klinického stavu a kvality života pacientů s chronickou bolestí zad po 12 měsících, kteří podstoupili endoskopický epiduroskopický výkon.

Klinická studie je schválena regionální nemocniční etickou komisí po číslem 1 / 2019VUSCH a registrována v mezinárodní databázi National Health Service USA. https://clinicaltrials.gov PRS: NCT03916666.

EuroPainClinics®Study VIII (EPCS VIII)

Ve stadiu přípravy – multicentrická prospektivní observační srovnávací studie EuroPainClinicsStudy VIII (EPCS VIII) bude zaměřena na klinický výzkum, který bude porovnávat výhody a limitace endoskopického a otevřeného přístupu při spinální foraminoplastice.

EuroPainClinics®Study IX (EPCS IX)

Ve stadiu přípravy – neintervenční, prospektivní výzkumná studie je zaměřena na sběr dat a srovnání intervenčních algeziologických spinálních technik: 1. epiduroskopie, 2. epidurální adheziolýza s navigovatelným katétrem (Racz katétr) a 3. tlaková kaudální blokáda.

EuroPainClinics®Study XI (EPCS XI)

Ve stadiu přípravy – neintervenční, prospektivní observační klinická studie zaměřená na sběr dat a jejich vyhodnocení po výkonech: radiofrekvenční termoablace a radiofrekvenční kryoablace mediálních nervových ramének senzitivně inervujících fazetové lumbální klouby. 

Význam účasti pacienta v klinických studiích

Účastí v klinických studiích EuroPainClinics se pacienti podílí zásadním způsobem na obecně prospěšném projektu s významným celospolečenským dopadem. Studie jsou zcela anonymní, ochrana osobních údajů, soukromí a zdravotních informací pacientů je absolutně garantována.