Nejčastější dotazy

Kde jsou vaše kliniky?

V současnosti mohou pacienti s bolestí zad využít 5 pracovišť EuroPainClinics – Praha, Brno (2 ambulance), Hradec Králové, Plzeň, Ostrava a Olomouc. Více o pracovištích najdete v kontaktech.

Jakou léčbu u vás poskytujete?

Na pracovištích EuroPainClinics poskytujeme zdravotní péči v rámci medicínské specializace intervenční algeziologie neboli intervenční léčby bolesti. Tato specializace se věnuje diagnostice a léčbě bolestivých stavů, zejména při chronické (déle než 3 měsíců) přetrvávající bolesti. Využívá speciální, tzv. intervenční techniky, které zahrnují širokou škálu minimálně invazivních postupů. O tom, jak vás léčíme, jak probíhá intervenční diagnostika a léčba bolesti, jaké typy výkonů zahrnuje a co je cílem léčby, si můžete podrobně přečíst v našem článku intervenční léčba bolesti v EuroPainClinics.

V EuroPainClinics je naší hlavní oblastí činnosti léčba bolesti dolních zad a dolních končetin například v souvislosti s tzv. kořenovým syndromem při výhřezu ploténky, pomoc a léčebné řešení však poskytujeme i v řadě dalších oblastí. 

Jedná se o ověřené metody?

Ano, poskytujeme vysoce efektivní, bezpečné a k pacientovi maximálně šetrné metody. Všechny výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy světových organizací pro léčbu bolesti Spine Intervention Society (SIS) a World Institut of Pain (WIP).

Jak se k vám mohu objednat?

Objednání předchází vyplnění a odeslání E-konzultace, kterou najdete na stránce www.ekonzultace.cz. Jedná se o bezplatnou službu, kterou se pacient nejprve informuje, jestli je typ námi poskytované intervenční léčby bolesti vhodný pro jeho zdravotní obtíže, či nikoliv. Pacient tak šetří čas a v krátkém čase se dozví výsledek vyhodnocení. Pokud není léčba vyhodnocena jako vhodná, může se zaměřit na vyhledání jiného specialisty. Nemusí také zbytečně cestovat na pracoviště a vynakládat případné finanční prostředky za cestovné.

Kolik u vás léčba stojí?

Zdravotní péče na všech našich pracovištích je hrazena pojištěním. Přehled pojišťoven, které platí pro jednotlivá pracoviště, najdete v sekci Informace o zdravotních pojišťovnách. V současnosti je jedinou výjimkou regenerativní léčba autologní plazmou (krevní plazma obohacená o krevní destičky), kterou jako nadstandardní terapii nehradí žádná pojišťovna. Cenu za aplikaci vám sdělí na příslušném pracovišti. Pokud je tento typ léčby lékařem doporučen, její aplikace je zahájena výhradně se souhlasem pacienta.

Za jak dlouho mě objednáte?

Čekací doby na vstupní vyšetření se pohybují (podle vytíženosti klinik) obvykle do 3-4 týdnů. 

Léčíte i krční a hrudní páteř?

Naší specializací je léčba bolesti dolní části zad, tedy bederní páteře, umíme však pomoci i v řadě dalších oblastí. U krční a hrudní páteře se zaměřujeme pouze na vybrané typy indikací, které je možné pomocí námi poskytovaných intervenčních výkonů ošetřit. Operace hrudní či krční páteře neprovádíme.

Za jak dlouho se vrátím po endoskopickém výkonu do práce?

Některé výkony nevyžadují žádnou pracovní neschopnost, u některých miniinvazivních výkonů se jedná o dobu 1 týdne. Průběh rekonvalescence po endoskopickém výkonu, který je pokročilejším lékařským zásahem, je u každého pacienta zcela individuální a závisí na mnoha faktorech – procesu hojení měkkých tkání, fyzické i psychické kondici pacienta apod. Obvykle však jde o dobu do 6 týdnů.

Výkony se provádějí v celkové anestezii?

Výkony se provádějí v lokální a lehké anestezii (analgosedaci). Pouze ve velmi řídkých případech může lékař rozhodnout o celkové anestezii. Léčba v EuroPainClinics je ambulantní. Po endoskopickém výkonu setrváte lékařem doporučenou dobu zhruba 2 hodin na odpočinkovém pokoji a poté se v doprovodu navracíte domů.

Může se stát, že léčba nebude účinná?

Tak jako u každé metody, i v případě intervenční léčby se může v některých případech ukázat, že není pro pacienta vhodným řešením, případně je přítomna některá z kontraindikací – překážek léčbě zabraňující. Můžeme vám však například nabídnout také pomoc našich fyzioterapeutů. V současnosti máme fyzioterapii v Brně a Hradci Králové (www.fyzioepc.cz). Zdravotní indikace pacienta může také spadat pod jinou medicínskou odbornost. Proto je pro léčbu klíčová precizní diagnostika, která nám umožní odhalit přesný zdroj či zdroje bolesti a stanovit nejvhodnější léčebný výkon v rámci celkového léčebného plánu.

Slyšel jsem, že ne každého pacienta k vám přijímáte. Proč?

Jsme pracovišti, na kterých probíhá vysoce specializovaná léčba. Naší specializací je intervenční léčba bolesti neboli intervenční algeziologie. Pro každého pacienta nemusí být vhodným řešením vzhledem k typu jeho zdravotních obtíží. Nejsme pracovištěm neurochirurgie, ortopedie, neurologie ani zobrazovacích metod (to znamená, že u nás neprovádíme magnetickou rezonanci, CT vyšetření apod.). Proto je u nás zaveden systém objednávání přes službu E-konzultace, na jejímž základě lékař předběžně posoudí, zda můžeme pacientovi typem naší poskytované léčby pomoci.