Jakou dokumentaci je potřeba doložit

Na pracovištích EuroPainClinics poskytujeme v rámci komplexního přístupu pacientům ucelený systém péče ­– od ambulantního ošetření až po operační výkon, což šetří čas pacienta a urychluje léčebný proces. Pacient tak není nucen vyhledávat jiné specialisty a zdravotnická zařízení.

K tomu, aby specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zhodnotil, zda je léčba pro vaši zdravotní indikaci vhodná, je nezbytné důkladné zhodnocení vašeho zdravotního nálezu.

Pro vstupní vyšetření vás proto požádáme o doložení následující zdravotnické dokumentace:

  • Snímky vyšetření MRI páteře (ideálně ne starší 6 měsíců), na CD nebo USB nosiči, případně výsledky počítačové (CT) tomografie, máte-li k dispozici, na CD nebo USB nosiči
  • Zdravotní zprávu/zprávy, které máte k dispozici (od neurologa, neurochirurga, ortopeda apod.)
  • Kartičku pojištěnce
  • kardiologické obtíže, včetně voperovaného kardiostimulátoru,
  • hypertenze, hypotenze,
  • poruchy srážlivosti krve,
  • diabetes,
  • urologické potíže,
  • onkologické onemocnění,
  • těhotenství, apod.

Více o kontraindikacích k miniinvazivnímu a endoskopickému výkonu zjistíte zde

DŮLEŽITÉ: Před první návštěvou a vstupním vyšetřením na pracovišti EuroPainClinics sdělte, prosím, při telefonickém kontaktu sestře, zda užíváte léky na ředění krve. Pokud ano, je tyto léky nutné 2 až 7 dní před vstupním vyšetření vysadit. O přesném postupu vás poučí sestra.

Nemám vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Co dělat?

Upozorňujeme, že pracoviště EuroPainClinics nejsou pracovišti zobrazovacích metod a vyšetření MRI neprovádíme.

Magnetická rezonance je diagnostická metoda, která umožňuje specialistovi na miniinvazivní a endoskopickou léčbu vidět aktuální stav vaší páteře a konkrétní problémy u meziobratlových plotének, kořenových nervů, kloubních spojení páteře apod. Pro vyhodnocení zdravotního stavu a identifikaci problému a stanovení vhodné léčby je proto vyšetření MRI velmi důležité.

Pokud nemáte MRI vyšetření absolvováno a nejste schopni z určitých důvodů si jeho provedení zajistit, prosíme o doložení jiného typu zobrazovací metody – CT (počítačová tomografie) a především všech dostupných lékařských zpráv od specialistů, u nichž jste vyšetření či léčbu spojenou s bolestí zad prodělali. O dalším postupu budete informováni na pracovišti.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém online objednání!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář online objednání a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatné online objednání