Na pracovištích EuroPainClinics poskytujeme v rámci komplexního přístupu pacientům ucelený systém péče ­– od ambulantního ošetření až po pokročilý endoskopický výkon, což šetří čas pacienta a urychluje léčebný proces. Pacient tak není nucen vyhledávat jiné specialisty a zdravotnická zařízení.

K tomu, aby specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zhodnotil, zda je léčba pro vaši zdravotní indikaci vhodná, je nezbytné důkladné zhodnocení vašeho zdravotního nálezu.

Pro vstupní vyšetření vás proto požádáme o doložení následující zdravotnické dokumentace:

  • Snímky vyšetření magnetické rezonance (MRI) páteře – co nejaktuálnější, na CD nebo USB nosiči,
  • Zdravotní zprávu/zprávy, které máte k dispozici (od neurologa, neurochirurga, ortopeda, rehabilitačního lékaře apod.)
  • Kartičku pojištěnce

Výměnný lístek/žádanka od praktického nebo odborného lékaře (neurolog, ortoped, neurochirurg, rehabilitační lékař) není potřeba.

Při vstupním vyšetření vás lékař požádá o ústní sdělení informace o dalších vašich případných zdravotních indikacích a stavech, zejména:

  • kardiologické obtíže, včetně voperovaného kardiostimulátoru,
  • hypertenze, hypotenze,
  • poruchy srážlivosti krve,
  • diabetes,
  • urologické potíže,
  • onkologické onemocnění,
  • těhotenství, apod.

Více o kontraindikacích k miniinvazivnímu a endoskopickému výkonu zjistíte zde

Upozornění: Objednání na vstupní vyšetření není možné provést prostřednictvím sociální sítě Facebook. Stejně tak není možné ani zpracování dokumentace zaslané touto cestou.

DŮLEŽITÉ: Před první návštěvou a vstupním vyšetřením na pracovišti EuroPainClinics sdělte, prosím, při telefonickém kontaktu sestře, zda užíváte léky na ředění krve. Sestra vás poučí o dalším postupu.

Nemám vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Co dělat?

Upozorňujeme, že pracoviště EuroPainClinics nejsou pracovišti zobrazovacích metod a vyšetření MRI neprovádíme.

Magnetická rezonance je diagnostická metoda, která umožňuje specialistovi na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zhodnotit aktuální stav vaší páteře a konkrétní problémy u meziobratlových plotének, kořenových nervů, kloubních spojení páteře apod. Pro vyhodnocení zdravotního stavu a identifikaci problému a stanovení vhodné léčby je proto vyšetření MRI velmi důležité.

Pokud nemáte MRI vyšetření absolvováno a nejste schopni z určitých důvodů si jeho provedení zajistit, prosíme o doložení jiného typu zobrazovací metody – CT (počítačová tomografie) a především všech dostupných lékařských zpráv od specialistů, u nichž jste vyšetření či léčbu spojenou s bolestí zad prodělali. O dalším postupu budete informováni na pracovišti.

Upozornění: Objednání na vstupní vyšetření není možné provést prostřednictvím sociální sítě Facebook. Stejně tak není možné ani zpracování dokumentace zaslané touto cestou.