Kontraindikace k výkonům

Miniinvazivní a endoskopické výkony patří k nejpokročilejším léčebným přístupům bolestí zad v rámci oboru tzv. intervenční algeziologie (intervenční léčby bolesti). Aktuální zdravotní stav každého pacienta na pracovišti EuroPainClinics je důkladně zhodnocen lékařem-specialistou na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad včetně individuálního vyhodnocení kontraindikací a s ohledem na zdravotní indikaci a urgentnost léčby a zvážení přínosu léčby a rizika z ní plynoucího. V rámci konkrétního a přesného diagnostického a léčebného plánu je pacientovi navržen vždy nejvhodnější diagnostický a další terapeutický postup.

Pro koho není vhodný miniinvazivní výkon prováděný v ambulantním režimu (kontraindikace k výkonu)

 • Odmítaní výkonu ze strany pacienta
 • Poruchy koagulace (srážlivosti krve)
 • Užívaní některých antikoagulans (léku k „ředení“ krve)
 • Celkový zánět (sepse)
 • Zánět v místě předpokládaného výkonu
 • Gravidita (výkony jsou prováděny pod RTG kontrolou)
 • Alergie (kontrastní látka, lokální anestetika, steroidy)
 • Nadváha, obezita a morbidní obezita (BMI více jak 35, limitace nosností stolu a délkou instrumentaria)

Pro koho není vhodný pokročilý endoskopický výkon (kontraindikace k výkonu, resp. anestezii)

Všechny stavy uvedené v odstavci výše platné pro miniinvazivní výkony prováděné v ambulantním režimu a dále:

 • Omezení ze strany kardiovaskulárního systému (vážná onemocnění srdce, selhávající srdce, plicní hypertenze, infarkt myokardu v posledních 6 měsících, špatně nebo vůbec neléčená hypertenze nebo angina pectoris, zavedený kardiostimulátor aj.)
 • Omezení pro renální insuficienci (ledvinnou nedostatečnost)
 • Akutní záněty horních nebo dolních dýchacích cest
 • Pro pacienty bez doprovodu a bez domácí péče během 24 hod po výkonu
 • Polymorbidní pacienti (individuálně zhodnocen stav operatérem a anesteziologem)
 • Imunosupresivní pacienti
 • Jiná závažná celková onemocnění ohrožující pacienta během operace a po operaci (z anesteziologického hlediska pacienti s ASA III a více)

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace