Radiofrekvenční modulace s podáním léčiva do epidurálního prostoru

Výkon se využívá při léčbě chronické bolesti zad způsobené drážděním nervového kořene. Pomocí elektrického proudu je modulován nervový kořen. Prostřednictvím různých typů katetrů je k místu bolesti cíleně podáváno léčivo.

Jak výkon probíhá?

Navigací RTG přístroje s C-mobilním ramenem se pacientovi zavede speciální vodicí jehla přes přirozený otvor v křížové kosti (hiatus sacralis), otvor, z něhož vychází nervový kořen (intervertebrální foramen), nebo mezi články do epidurálního prostoru. Přes jehlu se následně zavádí měkký navigovatelný katetr s pohyblivou špičkou. Katetr se dokáže velmi cíleně dostat k místu předpokládaného postižení, například k zanícenému míšnímu nervu. Využívá se k podávání léčiv, rozrušování lehčích srůstů a pro diagnostiku míšního kanálu.

Pro výkon jednorázové neuromodulační léčby nervové tkáně pulzní radiofrekvencí u pacientů s chronickou kořenovou (radikulární) bolestí zad se provádí s pomocí navigovatelného radiofrekvenčního katetru. Metoda pulzní RF léčby spočívá v aplikaci mírného tepla (cca 42 °C) a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – dorsal root ganglion, resp. místu vstupu či výstupu kořenového nervu. Působením tepla a elektromagnetického pole dojde k znecitlivění drážděného nervu a k přerušení bolesti či ovlivnění vnímání její intenzity. Do epidurálního prostoru se katetr zavádí přes hiatus sacralis, přirozený anatomický otvor v oblasti křížové kosti. Výkon probíhá pod permanentní rentgenologickou kontrolou. Katetr umožňuje zároveň prostřednictvím infuzního systému aplikaci léčiva k místu bolesti.

  • Ambulantní výkony pod přesnou, bezpečnou a cílenou kontrolou RTG s C-ramenem
  • Výkony v lokální anestezii
  • Délka trvání výkonu cca 30 minut

V případě potřeby následné terapie přistupujeme k dalším terapeutickým výkonům.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace