Výkon, při kterém je za vizualizace endoskopickou kamerou ošetřen meziobratlový (facetový) kloub jako zdroj chronické bolesti dolní části páteře. Příčinou této bolesti je podráždění mediálního raménka zadní větve nervového kořene, jímž je meziobratlový kloub inervován (zásobován).

Jak výkon probíhá?

Pod RTG kontrolou mobilního C-ramene je umístěna přes tzv. vodicí jehlu do oblasti mediálního raménka míšního nervu endoskopická kamera (endoskop) a soustava pracovních nástrojů. Následně endoskopem zobrazujeme tkáň v okolí mediálního raménka. Pod endoskopickou kontrolou odpreparujeme tkáň sterilním grasperem (speciálními kleštěmi) a vizualizujeme nervovou strukturu. Na závěr zkoagulujeme mediální raménko (tj. mediální raménko se přeruší) radiofrekvenční sondou pod přímou kontrolou endoskopu. Výkon ukončíme vyjmutím endoskopu a uzavřením vstupního portu 1 až 2 kožními stehy.

Poznejte výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů

Výkon bez hospitalizace

Výkon se provádí v lokálním znecitlivění a lehké anestezii (analgosedaci)

Délka výkonu od 60 do 90 minut

Animační video

Co se děje po výkonu

  • Pacient po zákroku setrvá cca 120 minut na odpočinkovém sálu a poté se v doprovodu jiné osoby může navrátit do svého domova.
  • Po výkonu obdržíte lékařskou zprávu, kde individuálně doporučujeme cca 4 týdenní pracovní neschopnost (neschopenku vystavuje obvodní lékař).
  • Po výkonu nelze osobně řídit automobil – je nutné zajistit si doprovod. Převoz je ideální na místě spolujezdce se sklopeným sedadlem.
  • První 1-2 dny je doporučen pobyt na lůžku, s omezeným sezením a stáním, během prvního týdne klidový režim
  • Od 7. dne po operaci zahajuje pacient pooperační režim s pohybovými doporučeními, cvičením a fyzioterapií.
  • Návrat k běžným činnostem a do zaměstnání je velmi individuální. Záleží na zdravotním stavu pacienta, procesu hojení měkkých tkání, na typu zaměstnání aj. Obvykle se jedná o dobu 4 až 6 týdnů po výkonu.
  • Telefonicky vás budeme kontaktovat za 24 hod. po výkonu a za 14 dní po výkonu.
  • Kontrola vašeho zdravotního stavu na našem pracovišti proběhne 5-8 týdnů po výkonu.

Jak probíhá rekonvalescence

Cílem léčby je dosažení úlevy od bolesti jejím odstraněním nebo snížením její intenzity a tím zlepšení kvality života pacienta. V průběhu rekonvalescence je proto potřebné aktivně se zapojit do programu pooperačních a pohybových opatření, které vám pomohou se rychleji zotavit a vrátit do běžného života. O těchto opatřeních vás přímo po výkonu poučí podrobně váš lékař. Pacienti po endoskopickém výkonu se mohou s jakýmkoliv dotazem obrátit na specializovanou sestru.