MUDr. Michal Adam

Specialista na miniinvazivní léčbu zad

MUDr. Adam je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista. Je držitelem certifikátu lektora v ultrazvukem naváděné regionální anestezii. Lékařská studia absolvoval na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. V roce 2005 nastoupil jako lékař-anesteziolog do Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně, kde také po úspěšném složení atestační zkoušky pracoval jako zástupce ordináře na ortopedické klinice v pozici anesteziologa a zároveň školitele a působil také v Centru pro léčbu chronické bolesti.

MUDr. Michal Adam působí od r. 2020 na specializovaném pracovišti EuroPainClinics Brno, kde je od září 2021 jmenován jeho vedoucím lékařem.

Odborná členství

  • Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLK JEP
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace