Naše odbornost

Léčbu na pracovištích EuroPainClinics zabezpečují týmy vysoce erudovaných specialistů s dlouholetou klinickou prací a zahraničními zkušenostmi. Prostřednictvím našich lékařů, kteří jsou držiteli prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) jsme součástí světové skupiny specialistů léčby bolesti World Institut of Pain (WIP). Certifikace FIPP je udělována pro oblast léčby bolesti a deklaruje profesní kompetence lékařů o bezpečném ovládání miniinvazivních a endoskopických technik podle nejvyšších standardů.

Dlouhodobě spolupracujeme se zahraničními experty, kteří jsou renomovanými odborníky v oborech ortopedie, revmatologie, spinální chirurgie, myoskeletální medicína aj.

FIPP

Jedním z klíčových poslání mezinárodní instituce World Institute of Pain (WIP) je informovat prostřednictvím svých lékařů FIPP pacienty a širokou veřejnost o kvalitě, efektivitě a dostupnosti miniinvazivních a endoskopických technik v léčbě bolesti.

V kontextu pracovišť EuroPainClinics je prvním držitelem prestižní mezinárodní certifikace FIPP od roku 2013 MUDr. Róbert Rapčan, Ph.D., MBA, FIPP, medicínský ředitel EPC Health Invest SE, který je od roku 2016 zároveň jmenován do renomované funkce FIPP Examiner – examinátor mezinárodních zkoušek FIPP. Držiteli prestižní certifikace jsou také vedoucí lékaři pracovišť EuroPainClinics MUDr. Róbert Tirpák, FIPP ( Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad v Praze), který je prvním lékařem s touto certifikací v České republice, MUDr. Martin Griger, FIPP (Bratislava) a MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA (Košice).

Rozhovor s MUDr. Róbertem Rapčanem – jmenování FIPP Examiner

Edukační a výzkumné aktivity

Pod značkou EuroPainClinics∗ je současně realizována vědecká, edukační a výzkumná činnost, která využívá znalosti získané na jednotlivých pracovištích EuroPainClinics. Tato činnost tvořící komplexní znalostní platformu je soustředěna ve společnosti EuroPainClinics, z. ú.
Na téma miniinvazivní a endoskopické léčby a technik organizujeme pro odbornou veřejnost vzdělávací semináře, přednášky a kadaverové workshopy s mezinárodní účastí.

Mezinárodní kadaverový workshop 2016 / Mezinárodní kadaverový workshop 2017

Klinická rada

Na vysokou úroveň poskytované odborné péče na pracovištích EuroPainClinics neustále dohlíží Klinická rada složená z uznávaných mezinárodních expertů z Velké Británie, Švédska a České republiky.

Standardy léčby na pracovištích EuroPainClinics

Klinické standardy léčby na pracovištích EuroPainClinics se řídí mezinárodními standardy organizací SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) jako garanty kvality a odbornosti v oblasti léčby bolesti zad. Vycházejí z vědecky prokázaných medicínských poznatků a výsledků klinických studií. Tyto klinické standardy jsou na pracovištích EuroPainClinics závazné a jsou implementovány do každodenní zdravotní péče jako spolehlivá garance řízené, strukturované a profesionálně poskytované vysoce specializované péče v oblasti léčby zad.

V návaznosti na tyto standardy kontinuálně sledujeme specifické ukazatele kvality poskytované zdravotní péče a soustavně tak zlepšujeme její kvalitu a dostupnost. Zároveň intenzivně spolupracujeme na aplikaci elektronického zdravotnictví (e-health) do praxe a podporujeme rozvoj zdravotnických služeb pro pacienty s využitím moderních komunikačních technologií.

Na pracovištích EuroPainClinics jsme s pacientem v kontaktu po celou dobu diagnostiky a léčby, přičemž předběžně monitorujeme zlepšování sledovaných parametrů tak, aby měl v jakkoukoliv dobu přehled o dosavadní či plánované léčbě a mohl ji kdykoliv s našimi specialisty konzultovat.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace